Spremembe v sestavi Skupine Triglav v letu 2011

 

  • Zavarovalnica Triglav, d.d., je v marcu 2011 prejela sklep Okrožnega sodišča v Kranju o izbrisu iz sodnega registra za družbo Poslovno hotelsko stanovanjski center Štemarje, družba za poslovanje z nepremičninami in investicije, d.o.o. Konec leta 2010 je Zavarovalnica Triglav, d.d., od preostalih družbenikov odkupila njen 26,49-odstotni lastniški delež. V februarju 2011 je kot edini družbenik sprejela sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku brez likvidacije in nato postala lastnica vsega njenega premoženja.

  • V aprilu 2011 je Zavarovalnica Triglav, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Kranju o izbrisu iz sodnega registra za družbo Turistično hotelsko podjetje Krona, hoteli in drugi obrati, d.o.o. Konec leta 2010 je od preostalih družbenikov odkupila 26,49-odstotni lastniški delež in nato kot edini družbenik v februarju 2011 sprejela sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku brez likvidacije ter postala lastnica vsega njenega premoženja.

  • Upravni odbor družbe Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka je na seji dne 6. 8. 2010 sprejel odločitev o ustanovitvi družbe Triglav auto, d.o.o., Banja Luka, v 100-odstotnem lastništvu Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka. Njen osnovni namen je izvajanje storitev tehničnih pregledov vozil in naložbe v lastniške deleže tehničnih pregledov. Družba Triglav Auto, d.o.o., je bila v sodni register vpisana 11. 3. 2011.

  • V družbi Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je družba Lovćen Osiguranje, a.d., zmanjšala lastniški delež, zaradi česar ta nima več položaja pridružene družbe.

  • Z namenom učinkovitejšega upravljanje Skupine Triglav je Zavarovalnica Triglav, d.d., prenesla kapitalske deleže tujih zavarovalnic (Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka, Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd, Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, Triglav Pojišt'ovana, a.s., Brno in Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica) na družbo Triglav INT, d.d. Dokapitalizacijo družbe je izvedla s stvarnimi vložki v višini 88.548.008 evra. Povečanje osnovnega kapitala Triglav INT, d.d., je bilo izvedeno z izdajo 88.548.008 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Emisijska vrednost nove delnice znaša 1,00 evro. Po dokapitalizaciji ostaja Zavarovalnica Triglav, d.d., 100-odstotni lastnik te družbe.

  • Družba Triglav Naložbe, d.d., je 14. 4. 2011 sklenila pogodbo o prodaji poslovnega deleža v družbi Intercement, upravljanje naložb, d.o.o., s kupcem Wietersdorfer Finanz GmbH. Kupec je kupnino poravnal deloma v denarju in deloma s prenosom 280 delnic (100-odstotni lastniški delež) podjetja Salnal, d.d., na Triglav Naložbe, d.d. Edino premoženje družbe Salnal, d.d., sta 6,807-odstotni delež v kapitalu družbe Geoplin, d.o.o., in 100-odstotni delež v družbi Sianal, d.o.o., katere edino premoženje je 0,714-odstotni delež v kapitalu družbe Geoplin, d.o.o.

  • Triglav nepremičnine, d.d., so 27. 12. 2011 podpisale pogodbo o nakupu družbe Pista, d.o.o., Beograd, ustanovljene s stvarnim vložkom v obliki nepremičnine, poslovne stavbe na naslovu Bulevar Milutina Milankovića 7 v Beogradu. Nakup družbe Pista, d.o.o., je namenjen reševanju prostorskih težav družbe Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd. Za Skupino Triglav je pomemben zaradi združevanja nepremičninske dejavnosti v okviru družbe Triglav nepremičnine, d.d. Priložnost tega podjetja je, skladno s potrjeno strategijo in predvideno rastjo obsega poslovanja, tudi v širjenju upravljanja nepremičnin na zunanjih trgih.

  • Zavarovalnica Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica je ustanovila družbo Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica, ki je v njeni 100-odstotni lasti in nanjo prenesla portelj življenjskih zavarovanj.

  • Zavarovalnica Triglav, d.d., ima v družbi Abanka Vipa, d.d., (Abanka) kapitalski delež v višini 25,61 odstotka. V skladu z MRS 28 (Finančne naložbe v pridružena podjetja) smo navedeno finančno naložbo v letu 2010 izkazovali kot pridruženo podjetje, saj smo imeli preko glasovalnih pravic v tej družbi pomemben vpliv. Kapitalski delež je na bilančni datum 31. 12. 2011 ostal enak kot na zadnji dan leta 2010, ker pa smo 20. 1. 2011 prejeli odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o odvzemu glasovalnih pravic v Abanki, smo v njej izgubili pomemben vpliv in omenjeno finančno naložbo izločili iz skupine pridruženih družb ter jo uvrstili med naložbe, razpoložljive za prodajo. Enako velja za ostale postavke v izkazu poslovnega izida in izkazu finančnega položaja, ki se nanašajo na omenjeno družbo.
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.