Skupina Triglav v strateškem obdobju 2011 - 2015

S prenovo Strategije Skupine Triglav smo želeli poudariti krepitev položaja na obstoječih trgih ter povečati ambicioznost in aktivnost našega pristopa.

Do leta 2015 smo si zastavili zelo zahtevne cilje, saj načrtujemo, da bo dobičkonosnost kapitala presegla 12 odstotkov, stabilen kombinirani količnik pa bo nižji od 95 odstotkov.

Strategija tako daje prednost konsolidaciji in izboljšanju poslovanja obstoječih družb v Skupini Triglav. V primeru ugodnih priložnosti pa ne izključuje širitve na obstoječih trgih ali vstopa na nove trge v jugovzhodni Evropi.

Širitev na obstoječih trgih zajema:

 • širitev prodajne mreže in podpore prodaji zavarovalnice,
 • ustanovitev dejavnosti življenjskih, zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj, kjer s takšno ponudbo še nismo prisotni,
 • prevzem druge zavarovalnice in združitev,
 • vzpostavitev in razvoj dejavnosti, komplementarnih zavarovalniški dejavnosti.

Strategija vključuje tudi projekt »Prehod na MSRP4, faza II«, katerega cilja sta pravočasna priprava in zagotovitev računovodskih izkazov, skladnih s spremenjenimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Širitev Skupine Triglav na nove trge v jugovzhodni Evropi bomo izvedli ob izjemni priložnosti, skladno s kapitalskimi zmožnostmi in z razmerami na mednarodnih finančnih trgih. Sredstva za širitev bodo financirana predvsem z dokapitalizacijo družbe Triglav INT, d.d., s strani mednarodnega institucionalnega investitorja in deloma s strani Zavarovalnice Triglav, d.d. Skupina Triglav bo potrebovala dodaten kapital tudi za zagotavljanje finančne stabilnosti, s katero bomo ohranjali bonitetno oceno »A« priznane bonitetne agencije, ter za izpolnjevanje morebitnih dodatnih kapitalskih zahtev, povezanih z uvedbo Solventnosti II.

Nova strategija opredeljuje dividendno politiko Zavarovalnice Triglav, d.d. Zavarovalnica bo skupščini delničarjev predlagala izplačilo dela bilančnega dobička delničarjem, če bo razpoložljivi kapital zavarovalnice tudi po izplačilu dividend srednjeročno omogočal doseganje ciljne kapitalske ustreznosti, s katero bo Skupina Triglav razpolagala z zadostnim obsegom razpoložljivega kapitala za samostojno izpolnjevanje meril bonitetne ocene »A«. Dividendna politika zavarovalnice upošteva tudi načrtovano rast in razvoj Skupine na ciljnih trgih.

Ključne strateške usmeritve

Osrednje strateške usmeritve Skupine Triglav ostajajo nespremenjene:

 • vzpostavitev učinkovitega sistema obvladovanja Skupine,
 • optimizacija poslovnih procesov in zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture,
 • dobičkonosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine,
 • širitev na obstoječih in novih trgih,
 • razvoj alternativnih prodajnih poti,
 • vstop v nove ključne projekte s stopnjo donosnosti, višjo od ciljnega ROE Skupine v letu 2015.

Strateški cilji Skupine Triglav

Poglobitev dosedanje strategije, skladno z dosedanjimi temelji, kažejo strateški cilji na štirih ravneh, ki ostajajo nespremenjeni tudi v dopolnjeni strategiji do leta 2015.

1. Raven zaposlenih, znanja in učenja

 • uspešno prilagajanje števila in strukture zaposlenih zahtevam prenove procesov in organizacije,
 • povečanje mobilnosti in internacionalizacije kadrov,
 • razvoj in zadržanje ključnih perspektivnih kadrov,
 • prenovljena organizacijska kultura v skladu z reorganizacijo procesov v Skupini,
 • večanje deleža variabilnega dela nagrajevanja uspešnim posameznikom.

2. Raven procesov in organiziranosti

 • dokončanje projektov IT-Build in IT-Life, vključno s procesnimi in z organizacijskimi spremembami,
 • vpeljano podatkovno skladišče s sistemom CRM,
 • implementiran sistem upravljanja poslovnih procesov,
 • vzpostavljen učinkovit sistem korporativnega upravljanja in ključnih internih kontrol za Skupino,
 • dosežena skladnost poslovanja z zahtevami Solventnosti II.

3. Raven strank

 • celovit pregled nad zavarovancem in nadgrajen, sodoben bonitetni sistem (Kartica zavarovanca),
 • razviti učinkoviti programi zvestobe strank,
 • rast števila aktivnih zavarovancev,
 • ponudba celovitih zavarovalno-finančnih storitev prek sodobnih prodajnih poti,
 • ostati med tremi največjimi zavarovalnicami v regiji.

4. Finančna raven

 • donosnost in stroškovna učinkovitost,
 • optimizirana bilančna struktura glede na zahteve Solventnosti II in bonitetne ocene »A« po metodologiji S&P,
 • pozitiven zavarovalno-tehnični rezultat za Skupino,
 • učinkovit sistem upravljanja terjatev.

Za merjenje doseganja strateških ciljev smo razvili strateške uravnotežene kazalnike s projekcijami do leta 2015 in jih povezali s konkretnimi strateškimi aktivnostmi.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.