Kapital in obveznosti

Celotna vrednost kapitala je dosegla 489,5 milijona evrov in je bila v primerjavi z letom prej nižja za 2 odstotka. Nespremenjen ostaja delež kapitala v bilančni vsoti, ki je znašal 16,5 odstotka. Kapital lastnikov obvladujoče družbe je dosegel 465,3 milijona evrov, neobvladujoči delež kapitala pa 24,2 milijona evrov. Osnovni delniški kapital v višini 73,7 milijona evrov je razdeljen na 22.735.148 navadnih delnic (glej tudi točko 5.1 Kapital) in je za 50,0 milijonov evrov višji, kakor je bil na zadnji dan predhodnega leta. Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., so na 35. redni skupščini sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe brez izdaje novih delnic, povečanje pa je bilo izvedeno iz sredstev zadržanega čistega poslovnega izida (preneseni čisti dobiček).

Presežek iz prevrednotenja, ki izkazuje spremembe v pošteni vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, je znašal 2,8 milijona evrov. Znižanje je povzročila slabitev zaradi padca vrednosti naložb, ki je posledica dogajanja na finančnih trgih zaradi finančne krize. Kapitalske rezerve so znašale 53,2 milijona evrov. S prenosom 160,0 milijonov evrov iz bilančnega dobička so se močno povečale rezerve iz dobička (indeks 333), ki znašajo 230,8 milijona evrov. Poleg zakonskih, statutarnih in varnostnih rezerv v višini 20,0 milijonov evrov obsegajo še 34,9 milijona evrov rezerv za izravnavo kreditnih tveganj in druge rezerve iz dobička v višini 176,0 milijonov evrov.

Bilančni dobiček je dosegel 107,3 milijona evrov. Poleg čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 46,2 milijona evrov vključuje tudi zadržani čisti poslovni izid v znesku 61,1 milijona evrov.

Podrejene obveznosti Skupine so ostale na ravni predhodnega leta. S 40,9 milijona evrov predstavljajo 1,4-odstotni delež v bilančni vsoti.

Med viri so se kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije znižale za 2 odstotka in so konec leta 2011 dosegle 2.234,1 milijona evrov. V bilančni vsoti so predstavljale 75,4 odstotka, s čimer so imele za 0,3 odstotne točke višji delež kot leto prej. Matematične rezervacije so na zadnji dan leta znašale 1.210,0 milijona evrov, kar predstavlja v primerjavi s koncem preteklega 1-odstotno znižanje. Rezervacije za kosmate prenosne premije so bile za 2 odstotka nižje, kosmate škodne rezervacije za 1 odstotek, druge zavarovalno-tehnične rezervacije pa za 27 odstotkov.

Finančne obveznosti so bile za 13 odstotkov višje kot leto prej in so znašale 39,5 milijona evrov. V bilančni vsoti imajo le 1,3-odstotni delež (v letu 2010 1,2 odstotka).

Obveznosti iz poslovanja so bile za 15 odstotkov nižje kot leto prej in so znašale 57,9 milijona evrov. Njihov delež v bilančni vsoti je 2,0-odstoten, za 0,3 odstotne točke nižji. Znižale so se tudi obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov. Te so bile za 10 odstotkov nižje in so dosegle 20,9 milijona evrov, medtem ko so se obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja povečale za 29 odstotkov in znašale 36,1 milijona evrov. Obveznosti za odmerjeni davek je bilo za 826,7 tisoč evrov.

Ostale obveznosti so prav tako upadle, in sicer za 11 odstotkov. V strukturi sredstev so imele z 61,0 milijonov evrov 2,1-odstotni delež.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.