Sredstva

Finančna sredstva, izkazana v višini 2.326,0 milijona evrov, so se v primerjavi z letom prej povišala za 2 odstotka. Njihov delež v strukturi vseh sredstev je bil za 3,1 odstotne točke večji in je znašal 78,5 odstotka. Pri tem so sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, predstavljala 364,7 milijona evrov, finančne naložbe pa 1.961,3 milijona evrov. Med slednjimi so naložbe v depozite in posojila dosegla 439,7 milijona evrov, naložbe v posesti do zapadlosti so obsegale 245,2 milijona evrov, naložbe, razpoložljive za prodajo, 1.192,9 milijona evrov in naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 83,5 milijona evrov.

Največji, 58,9-odstotni delež v strukturi vseh finančnih sredstev imajo dolžniški vrednostni papirji, ki so dosegli 1.370,6 milijona evrov (indeks 98). Naložbe v lastniške vrednostne papirje so se zmanjšale za 4 odstotke in so dosegle 561,1 milijona evrov. V strukturi vseh finančnih sredstev predstavljajo 24,1-odstotni delež. Naložbe v posojila in terjatve so se povečale za 31 odstotkov in so na zadnji dan leta znašale 389,2 milijona evrov, s čimer se je njihov delež v strukturi vseh finančnih sredstev povečal na 16,7 odstotka. Vrednost izvedenih finančnih instrumentov je bila 1,5 milijona evrov (indeks 64), finančnih naložb pozavarovateljev iz pozavarovalnih pogodb pa 3,7 milijona evrov (indeks 120).

Finančne naložbe Skupine Triglav v pridružene družbe so bile bistveno nižje kot leto prej (indeks 18). Njihova vrednost je 31. 12. 2011 znašala 20,5 milijona evrov, s čimer so v strukturi sredstev predstavljale 0,7-odstotni delež. Razlog za znižanje vrednosti finančnih naložb v pridružene družbe je predvsem izločitev Abanke Vipa, d.d., iz skupine pridruženih družb in uvrstitev le-te med naložbe, razpoložljive za prodajo.

Naložbe v nepremičnine so znašale 96,8 milijona evrov in so bile za 15 odstotkov višje kot leto prej. V strukturi vseh sredstev so imele 3,3-odstotni delež.

Terjatve Skupine v višini 205,0 milijonov evrov so bile za 5 odstotkov nižje. V strukturi sredstev so predstavljale 6,9-odstotni delež. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov so znašale 118,6 milijona evrov (indeks 93), terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 40,7 milijona evrov (indeks 90) in druge terjatve 45,3 milijona evrov (indeks 105).

Skupna vrednost zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesenih pozavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb Skupine Triglav, je bila v primerjavi z letom prej za 1 odstotek nižja in je znašala 44,0 milijonov evrov. Sredstva iz pozavarovalnih pogodb iz škodnih rezervacij so znašala 29,3 milijona evrov, iz prenosnih premij pa 14,6 milijona evrov.

Opredmetena osnovna sredstva so z 128,8 milijona evrov predstavljala 4,3-odstotni delež v strukturi vseh sredstev. Neopredmetena sredstva so znašala 63,3 milijona evrov in so imela v strukturi vseh sredstev 2,1-odstotni delež.

Denar in denarni ustrezniki so znašali 22,8 milijona evrov, druga sredstva 12,6 milijona evrov in nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 1,5 milijona evrov, ki se nanašajo na nepremičnine, pripoznane v družbi Slovenijales.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.