Bilanca stanja na dan 31. 12. 2011 - po MSRP

   

  v EUR

 

Sredstva

31.12.2011

31.12.2010

Indeks

Neopredmetena sredstva

63.333.465

61.218.108

103

Opredmetena osnovna sredstva

128.808.682

142.550.661

90

Odložene terjatve za davek

40.661.243

27.545.028

148

Naložbene nepremičnine

96.784.890

84.256.259

115

Finančne naložbe v pridruženih družbah

20.504.563

117.067.739

18

Finančna sredstva

2.326.023.820

2.282.449.510

102

Finančne naložbe:

1.961.339.446

1.904.557.249

103

   - v posojila in depozite

439.712.247

364.944.602

120

   - v posesti do zapadlosti

245.218.281

253.578.582

97

   - razpoložljive za prodajo

1.192.865.725

1.195.021.035

100

   - vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

83.543.191

91.013.031

92

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

364.684.374

377.892.261

97

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

43.983.083

44.221.316

99

Terjatve

205.049.270

216.643.960

95

   - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

118.559.323

127.992.948

93

   - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

40.739.474

45.432.007

90

   - terjatve za odmerjeni davek

459.509

2.427

18.933

   - druge terjatve

45.290.964

43.216.578

105

Druga sredstva

12.597.206

12.949.696

97

Denar in denarni ustrezniki

22.771.667

34.108.090

67

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

1.482.215

1.385.441

107

SKUPAJ SREDSTVA

2.962.000.104

3.024.395.808

98

 

 

 

 

Kapital in obveznosti

 

 

 

Kapital

489.469.838

498.977.808

98

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

465.264.933

470.765.036

99

   - osnovni kapital

73.701.402

23.701.391

311

   - kapitalske rezerve

53.204.076

53.655.516

99

   - rezerve iz dobička

230.826.820

69.417.981

333

   - presežek iz prevrednotenja

2.786.975

45.520.845

 

   - zadržani čisti poslovni izid

61.135.220

269.153.671

23

   - čisti poslovni izid poslovnega leta

46.175.732

11.313.293

408

   - prevedbeni popravek kapitala

-2.565.292

-1.997.661

128

Neobvladujoči deleži kapitala

24.204.905

28.212.772

86

Podrejene obveznosti

40.932.090

40.932.090

100

Zavarovalno-tehnične rezervacije

1.869.646.881

1.894.832.826

99

   - prenosne premije

291.740.398

296.367.451

98

   - matematične rezervacije

845.464.934

849.847.775

99

   - škodne rezervacije

705.464.250

711.728.317

99

   - druge zavarovalno-tehnične rezervacije

26.977.299

36.889.283

73

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

364.495.891

376.083.063

97

Rezervacije za zaposlence

10.392.165

10.278.077

101

Druge rezervacije

19.140.222

17.797.395

108

Odložene obveznosti za davek

9.613.587

14.110.839

68

Druge finančne obveznosti

39.491.120

34.870.425

113

Obveznosti iz poslovanja

57.860.742

68.049.411

85

   - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

20.928.061

23.243.104

90

   - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

36.106.029

27.928.812

129

   - obveznosti za odmerjeni davek

826.652

16.877.495

5

Ostale obveznosti

60.957.569

68.463.874

89

 SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI

2.962.000.104

3.024.395.808

98

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.