Kosmati obratovalni stroški

Skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški Skupine Triglav so dosegli 286,4 milijona evrov in so se v primerjavi z letom prej znižali za 2 odstotka. V skupini premoženjskih zavarovanj so znašali 190,8 milijona evrov (indeks 98), pri življenjskih zavarovanjih 37,2 milijona evrov (indeks 99), pri zdravstvenih zavarovanjih 6,9 milijona evrov (indeks 85) in v nezavarovalnih dejavnostih 51,6 milijona evrov (indeks 97).

Za 7 odstotkov višji so bili stroški pridobivanja zavarovanj (provizij) in so znašali 30,9 milijona evrov. Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga v vrednosti 24,5 milijona evrov so se znižali za 10 odstotkov, stroški amortizacije v višini 11,6 milijona evrov, pa so v primerjavi z letom prej za 3 odstotke višji. Največ je bilo stroškov dela (46,1 odstotka), le-ti so znašali 136,2 milijona evrov, kar je za 4 odstotke manj kot leto prej. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, so bili za 20 odstotkov nižji in so znašali 3,0 milijone evrov, medtem ko so drugi obratovalni stroški ostali na ravni preteklega leta (89,2 milijona evrov).

Skupni kosmati obratovalni stroški zavarovalne dejavnosti (234,6 milijona evrov) so se znižali za 2 odstotka. Rast obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti je bila enaka rasti obračunane kosmate zavarovalne premije. Delež obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji tako znaša 23,7 odstotka in je enak kot leto prej.

V strukturi skupnih kosmatih obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti, razporejenih po funkcionalnih skupinah, se je delež stroškov pridobivanja zavarovanj povečal za 0,4 odstotne točke in predstavlja 55,6-odstotni delež. Cenilni stroški predstavljajo 11,5-odstotni delež (v letu 2010 11,4-odstotnega), stroški upravljanja sredstev 1,9-odstotni delež, enako kot v preteklem letu, delež drugih obratovalnih stroškov pa se je zmanjšal za 0,6 odstotne točke in predstavlja 30,9-odstotni delež.

Kosmati obratovalni stroški po naravnih vrstah

 

v EUR

   

 

Kosmati obratovalni stroški

Indeks

 

Naravne vrste stroškov

Leto 2011

Leto 2010

Leto 2009

2011/2010

2010/2009

Struktura 2011

1. Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije)

30.926.417

28.872.958

31.309.074

107

92

10,5%

2. Nabavna vrednost prodanega blaga

24.487.665

27.122.451

24.423.372

90

111

8,3%

3. Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje

11.598.595

11.231.762

12.497.195

103

90

3,9%

4. Stroški dela

136.195.600

141.905.945

144.138.700

96

98

46,1%

     - plače zaposlenih

96.152.794

99.924.116

101.302.896

96

99

32,5%

     - stroški socialnega in  pokojninskega zavarovanja

22.652.065

22.772.526

23.662.385

99

96

7,7%

      - drugi stroški dela

17.390.741

19.209.303

19.173.419

91

100

5,9%

5. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dej. skupaj z dajatvami

3.043.158

3.783.322

3.793.934

80

100

1,0%

6. Drugi obratovalni stroški

89.237.493

89.253.813

81.341.661

100

110

30,2%

     - stroški reprezentance, reklame, sejmov

17.482.936

17.864.671

16.535.312

98

108

5,9%

     - stroški materiala in energije 

9.929.943

9.673.483

9.288.991

103

104

3,4%

     - stroški storitev vzdrževanja

8.527.111

8.780.727

9.017.548

97

97

2,9%

     - povračila stroškov v zvezi z delom

4.885.484

5.796.068

4.884.354

84

119

1,7%

     - stroški intelektualnih in osebnih storitev

3.817.644

2.768.653

3.272.132

138

85

1,3%

     -  dajatve, ki niso odvisne od posl.  izida razen zav.

2.623.521

3.754.571

3.287.102

70

114

0,9%

     - stroški storitev prometa in zvez

5.096.185

5.340.285

5.199.290

95

103

1,7%

     - stroški zavarovalnih premij

2.002.248

1.850.330

1.722.507

108

107

0,7%

     - stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

3.980.632

4.096.357

4.117.482

97

99

1,3%

     - najemnine in zakupnine

7.692.983

6.532.582

6.739.159

118

97

2,6%

     - stroški storitev strokovnega izobraževanja

1.040.200

1.070.049

891.383

97

120

0,4%

     - ostali stroški storitev

22.158.606

21.726.037

16.386.401

102

133

7,5%

SKUPAJ obratovalni stroški

295.488.928

302.170.251

297.503.936

98

102

100,0%

Izločitev v konsolidaciji

-9.090.898

-9.031.929

-9.001.966

101

100

 

SKUPAJ

286.398.030

293.138.322

288.501.970

98

102

 

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.