Premoženjska zavarovanja

Primerjava rasti škod in zavarovalne premije na področju premoženjskih zavarovanj kaže, da so škode za 4 indeksne točke zaostajale za zavarovalno premijo. V primerjavi z letom prej je bilo nekonsolidiranih kosmatih zneskov škod za 7 odstotkov manj, dosegli pa so 453,0 milijonov evrov.

Škode v zavarovalni vrsti zavarovanje avtomobilske odgovornosti so predstavljale 20,8 odstotka vseh kosmatih zneskov škod, obračunanih v zavarovalnicah Skupine Triglav. Skupaj je bilo za 123,5 milijona evrov škod, kar je 6 odstotkov manj kot v letu 2010. Na nižjo rast škod te zavarovalne vrste je vplivala predvsem nižja rast kosmatih zneskov škod Zavarovalnice Triglav (indeks 91), kjer pozitivno učinkujejo spremenjena zakonodaja na področju varnosti cestnega prometa, izboljšanje cestne infrastrukture in propad številnih gradbenih podjetij. Njihovi vozni parki, zavarovani pri nas, so pomembno vplivali na pogostost in višino škod. Nižjo rast kosmatih zneskov škod so dosegle tudi zavarovalnice Triglav Osiguranje, Zagreb, Triglav Osiguranje, Sarajevo in Triglav Osiguruvanje, Skopje.

V zavarovalni vrsti zavarovanje avtomobilskega kaska smo zabeležili kar 12-odstotno zmanjšanje kosmatih zneskov škod. Likvidirali smo 18,1 odstotka vseh škod v vrednosti 107,6 milijona evrov. Zmanjšanje kosmatih zneskov škod v tej zavarovalni vrsti je značilno za večino zavarovalnic Skupine Triglav, zlasti za Triglav Osiguranje, Zagreb, Zavarovalnico Triglav in Lovćen Osiguranje in je predvsem posledica manjšega števila množičnih škod zaradi ujm in toče. Visoko rast škod v tej zavarovalni vrsti so zabeležili v Triglav Osiguranju, Beograd (indeks 126), nižjo rast pa v Triglav Pojištovni (indeks 108) in Triglav Osiguranju, Banja Luka (indeks 105).

Pri ožjih premoženjskih zavarovanjih smo obračunali za 81,7 milijona evrov škod ali za 14 odstotkov manj kot leto prej. Ugoden indeks in manjši znesek likvidiranih škod sta večinoma posledica nižjega števila in obsega škod zaradi viharjev, toče, poplav in drugih naravnih nevarnosti. Manj je bilo tudi likvidiranih škod iz naslova požarnih in strojelomnih zavarovanj, zavarovanj stanovanjskih premičnin ter zavarovanj DOM-a.

Vrednost kosmatih zneskov škod v zavarovalni vrsti zdravstveno zavarovanje se je povečala za 9 odstotkov. Vzrok je v povečevanju deleža in stroškov, ki se iz obveznega zavarovanja prenašajo v dopolnilno zdravstveno zavarovanje, večje število zavarovancev, naraščanje cen zdravstvenih storitev in blaga, večja poraba zdravstvenih storitev in blaga ter naraščanje deleža starejših zavarovancev. Odhodkov iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj je bilo 6,7 milijona evrov, kar je za 800 tisoč evrov več kot leto prej (14-odstotno povečanje).

Kosmati zneski škod v zavarovalni vrsti splošno zavarovanje odgovornosti so bili za 3 odstotke višji. Na rast je najbolj vplivalo povečanje likvidiranih zneskov škod pogodbene odgovornosti pri montažnem zavarovanju, zavarovanju garancij in zavarovanju odgovornosti za izdelke. Omeniti velja 6-odstotno znižanje kosmatih zneskov škod največje zavarovalne podvrste, zavarovanja splošne odgovornosti, ki predstavlja skoraj 83 odstotkov te zavarovalne skupine. Doseženi rezultat lahko pripišemo novim poslovnim pristopom, to je prenovi zavarovalnih podlag, analizi portfelja zavarovancev v preteklih obdobjih in ukrepom, sprejetim za okrepitev skrbnosti pri prevzemu zavarovalnih rizikov. Povečali sta se tudi vloga in pomen analiz preteklega poslovnega sodelovanja.

V zavarovalni vrsti nezgodno zavarovanje je bilo 8-odstotno znižanje kosmatih zneskov škod predvsem odraz opazno nižjih likvidiranih škod iz zavarovanja AO-plus in kolektivnega nezgodnega zavarovanja, ki predstavljata večino škod nezgodnih zavarovanj.

Dogajanje na področju kreditnih zavarovanj je močno povezano s finančno krizo. Celotno znižanje kosmatih zneskov škod v zavarovalni vrsti za 6 odstotkov zato lahko ocenimo kot uspeh. Kosmati zneski škod največje zavarovalne podvrste, zavarovanja potrošniških kreditov (65-odstotni delež), beležijo 21-odstotno znižanje.

Upadle so tudi škode pri ostalih premoženjskih zavarovanjih. V nasprotju z visoko rastjo kosmatih zneskov škod v preteklih letih (v letu 2010 je bilo 12-odstotno in v 2009 50-odstotno), so tokrat beležile 7-odstotno znižanje. K temu je največ prispevalo zmanjšanje v zavarovalnih vrstah zavarovanje raznih finančnih izgub (indeks 59), letalsko zavarovanje (indeks 6), zavarovanje plovil (indeks 64) in v največji zavarovalni vrsti, zavarovanju pomoči (indeks 98).

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.