Premoženjska zavarovanja

Na področju premoženjskih zavarovanj so zavarovalnice Skupine Triglav obračunale 735,8 milijona evrov nekonsolidirane zavarovalne in sozavarovalne premije, kar je nominalno za 2 odstotka manj kot leto prej. Zabeleženi padec je pričakovan, ključni vzroki zanj pa so naslednji:

  • Nadaljevali so se cenovna konkurenca med zavarovalnicami na trgu avtomobilskih zavarovanj, pocenitve zavarovanj in zniževanje premije pri velikih zavarovancih, kjer zavarovanja pridobivamo prek javnih razpisov (zaostreni razpisni pogoji, konkurenca, sodelovanje zavarovalnih posrednikov in agencij pri oblikovanju razpisnih pogojev ter njihova provizija).
  • Zaradi poglabljanja gospodarske krize in spremenjenega obnašanja zavarovancev smo sredi leta 2010 korenito preoblikovali našo avtomobilsko ponudbo, finančni učinki te prenove pa so se potegnili še v prvo polovico leta 2011. S tem smo predvsem pocenili in uravnotežili dve največji avtomobilski zavarovalni vrsti, avtomobilsko odgovornost in avtomobilski kasko (glej tudi Razvojne aktivnosti/Premoženjska zavarovanja in Vpliv okolja na poslovanje Skupine Triglav).
  • Nadaljevali smo saniranje slabših zavarovalno-tehničnih rezultatov pri zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov ter pri kmetijskih zavarovanjih. Spremembe so povzročile padec obsega premije in obenem utrdile osnovo za izboljšanje zavarovalno-tehničnih rezultatov. Izpostaviti velja, da je v prejšnjem letu prišlo do precejšnje spremembe v obravnavi naših največjih zavarovancev. Zmanjšano število vstopnih točk in dodatni dvig strokovne ravni storitev (prodajnih in poprodajnih) sta ključni prednosti, ki jih zasledujemo z ustanovitvijo centralne organizacijske enote ključnih kupcev. Enota je bila ustanovljena v začetku leta 2011.

Največji, 36,8-odstotni delež v celotni zbrani premiji delež v našem portfelju so predstavljala avtomobilska zavarovanja. Z zavarovanjem avtomobilskega kaska so zavarovalnice zbrale 144,1 milijona evrov zavarovalne premije, kar je za 2 odstotka manj kot leto prej. V več zavarovalnicah je premija upadla, medtem ko so višjo rast kot preteklo leto dosegle zavarovalnica Triglav Osiguranje, Banja Luka (32-odstotna rast), Triglav Osiguranje, Beograd (25-odstotna rast) in Triglav Pojišt'ovna (12-odstotna rast). Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti so zavarovalnice Skupine zbrale 205,1 milijona evrov zavarovalne premije in dosegle za 9 odstotkov nižjo premijo kot leta 2010. Lansko premijo sta povečali le Triglav Osiguranje, Beograd (10-odstotna rast) in Triglav Osiguranje, Banja Luka (5-odstotna rast). Razloge za nižji obseg avtomobilskih zavarovanj smo že omenili v uvodnem dela tega poglavja. Nova avtomobilska ponudba je bila sicer deležna predvsem osvežitve avtomobilskih paketov, pocenitve nekaterih zavarovanj in uvedbe dodatnih popustov, ciljno usmerjenih v določene segmente zavarovancev, zlasti varnim voznikom, večletnim zavarovancem in družinam. Slednjim smo v letu 2011 omogočili dodatni, 15-odstotni popust na avtomobilska zavarovanja dodatnega avtomobila v družini.

Pri zavarovalni vrsti zdravstveno zavarovanje smo dosegli visoko, 10-odstotno rast, ki je zlasti rezultat Triglav, Zdravstvene zavarovalnice. Njena ponudba se je junija razširila za en zavarovalni produkt in je obsegala:

  • dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (ZZ11),
  • zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah (ZZ69),
  • dodatno nezgodno zavarovanje (NZ11),
  • zdraviliško zdravljenje po poškodbah v prometni nesreči (ZZ79) in
  • zavarovanje nadomestil (ZZ75).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je svoj tržni delež v Sloveniji ponovno povečala in znaša 18,7 odstotka (konec leta 2010 je znašal 17,7 odstotka). Obračunala je za 80,2 milijona evrov kosmate zavarovalne premije, 7,5 milijona več v primerjavi s predhodnim letom. Rast zavarovalne premije je posledica uspešnega izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in s tem povečanega portfelja zavarovalnice. Skupaj je lani sklenila 23.327 dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in približno 4.000 ostalih zavarovanj. Med drugimi zavarovalnicami v Skupini, ki sklepajo zdravstvena zavarovanja, je rast dosegla zavarovalnica Triglav Osiguranje, Banja Luka (indeks 113), ostale zavarovalnice pa so zbrale manj premije kot predhodno leto (Triglav Osiguranje, Sarajevo, Triglav Osiguranje, Zagreb in Lovćen Osiguranje, Podgorica). Skupni delež teh zavarovalnic v strukturi celotne obračunane premije zdravstvenih zavarovanj dosega le dober odstotek.

Pri ožjih premoženjskih zavarovanjih (zavarovanje požara in elementarnih nesreč ter drugo škodno zavarovanje) smo zabeležili 2-odstotno nominalno rast in obračunali 166,6 milijona evrov premije. Nekoliko višjo, 3-odstotno rast so dosegla druga škodna zavarovanja. Premija zavarovanj požara in elementarnih nesreč je ostala na ravni preteklega leta. Delež Zavarovalnice Triglav predstavlja v sestavi premije ožjih premoženjskih zavarovanj prek 82 odstotkov (indeks rasti 102). V dobrem rezultatu se odraža delo nove organizacijske enote ključnih kupcev, ki je že v prvem letu svojega delovanja pridobila nekaj večjih zavarovancev. Nekatera pridobljena zavarovanja imajo naravo »enkratnih zavarovanj«, kar pa ne zmanjšuje teže dobrega prodajnega rezultata. Pri ožjih premoženjskih zavarovanjih bi bil pozitiven rezultat še izrazitejši, če ne bi zaostrili zavarovalnih podlag kmetijskih zavarovanj. Za izboljšanje zavarovalno-tehničnega rezultata smo uvedli odbitne franšize brez možnosti odkupa, strožja merila za prevzem rizika in omejene zavarovalne vsote za zavarovanje kmetijskih kultur z državnim sofinanciranjem premije. Ti ukrepi so znižali realizacijo za približno 2,6 milijona evrov. Poleg Zavarovalnice Triglav so premijo povečale Triglav Pojišt'ovna (100-odstotna rast), Triglav Osiguranje, Beograd (8-odstotna rast) in Triglav Osiguranje, Banja Luka (6-odstotna rast). Ostale zavarovalnice so zabeležile nižjo premijo kot leto prej.

Nezgodna zavarovanja imajo v strukturi celotne zbrane premije 5,5-odstotni delež z 51,9 milijona evrov obračunane zavarovalne premije. Upad za 7 odstotkov je predvsem posledica že opisanih sprememb pri avtomobilskih zavarovanjih. Več kot polovico premije te skupine zavarovanj namreč predstavljata zavarovalni podvrsti, ki se sklepata z avtomobilskimi policami. AO-plus in nezgodna zavarovanja v vozilu so beležila preko 10-odstotni padec nominalne rasti. Druga po velikosti, kolektivna nezgodna zavarovanja (predstavljajo več kot tretjino nezgodnih zavarovanj), so prav tako dosegla upad nominalne rasti. Na padec premije sta vplivala naraščajoča brezposelnost in slab položaj slovenskega gospodarstva. Dogajanje v največjih zavarovalnih podvrstah kaže, da tudi dobri prodajni rezultati nekaterih manjših nezgodnih zavarovalnih podvrst ne morejo bistveno izboljšati celotne slike. Ugoden rezultat smo dosegli pri posamičnih nezgodnih zavarovanjih in nezgodnih zavarovanjih naročnikov ter potrošnikov, kamor sodijo predvsem zavarovanja imetnikov različnih kartic, bančnih računov, ipd.

Splošna zavarovanja odgovornosti so dosegla 3,7-odstotni strukturni delež. V letu 2011 smo obračunali za 35,1 milijona evrov premije, kar je 2 odstotka več kot leto prej. To ocenjujemo kot uspeh, saj večino omenjene zavarovalne vrste zavzemajo zavarovanja splošne odgovornosti, kjer je zaradi slabega položaja gospodarstva in naraščanja brezposelnosti premija upadla. Zelo dobre prodajne rezultate smo dosegli pri odgovornosti za izdelke, pri zavarovanju garancij in zavarovanju večine poklicnih odgovornosti, kot so zdravniška in odvetniška odgovornost, odgovornost uprave in uprave in nadzornega sveta ter druge. Večina zavarovalnic Skupine Triglav je dosegla rast premije, Zavarovalnica Triglav (njen delež predstavlja skoraj 84 odstotkov v strukturi premije) je ohranila približno enako raven kot lani, manj premije pa sta zbrali Triglav Osiguranje, Beograd in Triglav Osiguruvanje, Skopje.

Kreditna zavarovanja so bila v sestavi navzoča z 2,2-odstotnim deležem v strukturi premije, premijsko pa so bila za 8 odstotkov nižja kot preteklo leto. Rezultat je predvsem posledica gibanja zavarovanj potrošniških kreditov, kjer je premija precej upadla zaradi manjšega obsega kreditiranja bank. Ta zavarovanja predstavljajo večino premije kreditnih zavarovanj, zato je bil njen upad pričakovan. Rezultati ostalih zavarovalnih podvrst kreditnih zavarovanj so dobri, zlasti visoka je rast pri izvoznih kreditih, zavarovanju terjatev v notranji trgovini in zavarovanju limitov na tekočih računih.

Ostala premoženjska zavarovanja (3,3-odstotni strukturni delež) so dosegla 11-odstotno rast. Za ta uspeh rezultatov je zaslužna predvsem odlična prodaja zavarovanj avtomobilske asistence, ki ostaja najbolj kakovostna asistenca na slovenskem trgu, in visoka rast premije pri zavarovanju tirnih vozil. Nominalno rast so dosegla tudi kavcijska zavarovanja, turistična zavarovanja, zavarovanja plovil, zavarovanja prevoza blaga in zavarovanja raznih finančnih izgub.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.