Razvoj informacijske podpore

Nadaljevali smo prenovo vseh segmentov informacijskega sistema. Za učinkovito izvajanje zavarovalnih procesov in razvoj aplikacij, ki podpirajo nove ali prenovljene zavarovalniške produkte in storitve, smo z ustreznimi informacijskimi rešitvami sledili prenovi poslovnih procesov v Zavarovalnici Triglav, d.d.

 • IS premoženjska zavarovanja. Med številnimi opravljenimi nalogami smo integrirali različne sklope informacijske podpore in avtomatizirali izmenjavo podatkov z zunanjimi deležniki. V segmentu poslovnih partnerjev smo izvajali aktivnosti za povečanje kakovosti podatkov in nadaljevali z razvojem novih funkcionalnosti za spremljanje zavarovalno-tehničnega rezultata posameznega partnerja. Informacijsko smo podprli sklepanje novih zavarovalnih produktov, nadgradili sistem avtorizacij in pooblastil ter začeli razvijati elektronsko podpisovanje zavarovalnih dokumentov. Celovito smo prenovili proces izterjave zavarovalne premije, začeli razvoj nove programske podpore za podporo kartičnemu poslovanju in vzpostavili pogoje za uvedbo «enotnega območja plačil v evrih» (SEPA). Nadaljevali smo prenovo informacijskega sistema za podporo premoženjskih zavarovanj. Zaključili smo razvoj programske opreme za podporo škod in regresov ter prenos nezgodnih zavarovanj iz informacijskega sistema osebnih zavarovanj. Začeli smo razvoj nove aplikacije za «off-line» sklepanje zavarovanj, programske podpore za izvajanje kontrol in obdelav ter podpore za izvajanje pozavarovanj v novem informacijskem sistemu.
 • IS osebna zavarovanja. Izvedli smo migracijo celotnega portfelja življenjskih zavarovanj v informacijski sistem IT-LIFE za Zavarovalnico Triglav, d.d., in Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb. Sočasno smo prilagodili informacijski sistem za analitično knjigovodstvo, plačilni promet in sistem za provizioniranje migriranih produktov. Po končani migraciji v Sloveniji in na Hrvaškem smo izvedli tudi migracijo celotnega portfelja življenjskih zavarovanj iz 'legacy' ISOZ na informacijski sistem IT-LIFE za Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo. V okviru novega informacijskega sistema smo uvedli celotno informacijsko podporo za vse vrste produktov življenjskih zavarovanj.
  Med drugim smo razvili informacijsko podporo za nove produkte, podprli knjiženje vplačil s kreditnimi karticami in izdelali obdelave za pripravo izpisnih list za kartično poslovanje na področju osebnih zavarovanj.
  Za potrebe priprave ponudb za notranjo in zunanjo prodajno mrežo smo ustrezno dopolnili informacijsko podporo Življenjski krog.
  V okviru portalske rešitve iTriglav smo pripravili informacijsko podporo za pregled vplačil po zavarovalni polici in pregled stanja na računu zavarovalne police za osebna zavarovanja. Pripravili smo tudi informativne izračune za uporabnike pri spremljanju donosnosti svojih zavarovanj in drugih naložb (pokojninska zavarovanja) prek prikaza gibanja sredstev. Na spletnem mestu smo omogočili dostop do vseh obrazcev in vlog, povezan z izbranim zavarovanjem. V okviru omenjenega portala smo pripravili tudi informacijsko podporo za spremljanje naložb, ki poleg pregledovanja podatkov o zavarovanjih uporabnikov ter aktivnega upravljanja z njimi omogoča tudi evidentiranje in spremljanje drugih naložb.
  Vzpostavili smo informacijsko podporo za rentna zavarovanja in priključili nekatere oblike dodatnih zavarovanj k naložbenim življenjskim zavarovanjem in investicijskim zavarovanjem FLEKS za Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb.
  V okviru podpore hčerinskim družbam v tujini smo največ aktivnosti izvedli v družbah Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb in Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd.
 • IS podporni sistemi. Med pomembnejšimi rezultati delovanja sta opredelitev potrebnih podatkovnih virov in zagotovitev dela podatkov za projekt »Preprečevanje in odkrivanje prevar«. Aktivno smo sodelovali pri izbiri rešitve podatkovnega skladišča in nadaljevali pripravo in prenos podatkov premoženjskih zavarovanj v strukture navedenega skladišča. Sodelovalni smo pri uvedbi rešitve »Planiranje prodaje premoženjskih zavarovanj«. Pripravili smo novi OLAP kocki za spremljanje prodaje po prodajnih poteh in ločeno spremljanje ključnih kupcev. V testiranje smo predali več novih internetnih aplikacij za sklepanje zavarovanj. V okviru projekta PSUNT smo razvili novo Lotus Notes aplikacijo Notranji akti za upravljanje z internimi dokumenti Zavarovalnice Triglav. Sodelovali smo pri nadgradnji informacijskega sistema za računovodstvo na različico Navision 2009.
 • IT sistemska podpora. Začeli smo prenavljati osrednjo infrastrukturo za varnostno kopiranje na primarni in sekundarni lokaciji. Za potrebe in širitev poslovanja smo nadgradili nekatere komunikacijske povezave in vzpostavili nove. Zagotovili smo ustrezna okolja za testiranje in izvajanje prenovljenih aplikacij na področju premoženjskih zavarovanj, osebnih zavarovanj in podpornih sistemov ter za projekte vzpostavitve podatkovnega skladišča, konsolidacije računovodskih izkazov in planiranja prodaje.
 • IT podpora uporabnikom. Ob uspešni podpori notranjim in zunanjim uporabnikom je bila informacijska podpora Remedy Help Desk uspešno nadgrajena z »Asset« modulom, ki omogoča lažje upravljanje evidence računalniške opreme.
 • IT podpora Skupini Triglav. V Triglav Osiguranju, a.d.o., Beograd je bila v juliju 2011 uspešno zaključena druga zaporedna uvedba ciljne informacijske podpore za premoženjska zavarovanja, konec leta pa implementacija v hčerinski družbi Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka. Junija smo začeli ta projekt v družbi Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, zaključek pa je predviden aprila 2012.
  Pod okriljem programa AdInsure Skupina so potekala izobraževanja mednarodne skupine, v kateri so bili strokovnjaki za zavarovalne produkte in informatiki, sodelujoči pri poenotenju in pripravi zavarovalnih produktov v Skupini Triglav.

Podpora varnosti in zagotavljanje skladnosti IT

Nadgradili smo koncept upravljanja IT znotraj Skupine Triglav ter pripravili vse potrebno za enotno načrtovanje in poročanje na področju informatike v zavarovalniških hčerinskih družbah.

Na področju informacijske varnosti smo nadaljevali s postopnim prenosom določil novo sprejetih internih aktov s področja informacijske varnosti v poslovne procese Zavarovalnice Triglav, d.d., ter s pripravo in sprejemom novih internih aktov.

Da bi vzpostavili enoten sistem za upravljanje varovanja informacij v Skupini Triglav, smo iz Zavarovalnice Triglav, d.d., začeli postopno prenašati interne akte v odvisne zavarovalnice (v Triglav Osiguranje a.d.o., Beograd, v Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb in Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje).

V okviru projekta za vzpostavitev sistema za neprekinjeno poslovanje (SNP) smo izvedli aktivnosti, potrebne za pripravo načrtov neprekinjenega poslovanja za kritične poslovne procese Zavarovalnice Triglav, d.d., in začeli vzpostavljati pogoje za uvedbo sistema za neprekinjeno poslovanje v zavarovalnici Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb.

Načrti za leto 2012

Nadaljevali bomo:

 • prenovo aplikativne podpore za premoženjska zavarovanja,
 • projekt Izgradnje podatkovnega skladišča,
 • projekt Planiranje prodaje in ga tudi zaključili,
 • projekt Preprečevanje in odkrivanje prevar in ga prav tako zaključili,
 • prenovo spletnega portala, ki obsega prenovo spletnega nastopa Skupine Triglav in vzpostavitev aplikativne podpore za internetno sklepanje premoženjskih in življenjskih zavarovanj.

Ob tem bomo:

 • z uvajanjem standardiziranih aplikativnih rešitev izvedli prenos znanja in tehnologij v zavarovalniške hčerinske družbe,
 • nadgradili sistem za upravljanje varovanja informacij Zavarovalnice Triglav, d.d.,
 • dokončali projekt za vzpostavitev sistema za neprekinjeno poslovanje v Zavarovalnici Triglav, d.d.,
 • izvedli varnostno preverjanje javnih spletnih strani Zavarovalnice Triglav, d.d.
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.