Razvojne aktivnosti

Premoženjska zavarovanja

Z razvojem premoženjskih zavarovanj sledimo potrebam sodobnega zavarovalnega trga, ki se prilagaja spremembam v poslovnem in naravnem okolju. Razvojne sinergije na področju premoženjskih zavarovanj smo tako gradili v vseh treh temeljnih segmentih poslovanja, in sicer na področjih:

 • nadgradnje vsebin obstoječih zavarovalnih produktov in razvoja novih;
 • tehnološko-informacijske izboljšave podpore strokovnega in poslovnega delovanja;
 • izpopolnjevanju ocen in vrednotenja z zavarovanjem prevzetih tveganj.

Na temelju doseženih zavarovalno-tehničnih rezultatov posameznih zavarovalnih produktov v preteklih letih in razumnih pričakovanj prihodnjih gibanj smo prenovili oziroma prevrednotili obsežen nabor obstoječih zavarovalnih pogojev in cenikov za zavarovanja.

Izpeljali smo celovito vsebinsko integracijo in področje Premoženjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., poslovno povezali z vsemi hčerinskimi zavarovalnicami v Skupini, s čimer je postalo nosilec razvojnih aktivnosti in vsebinskega poenotenja procesov vrednotenja tveganj v celotni zavarovalni skupini.

Razvoj in prenova zavarovalnih produktov

Razvijali smo nove in dopolnjevali obstoječe zavarovalne produkte za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov:

 • pripravili smo nove usmeritve za določanje pravilnih osnov za obračun zavarovalne premije paketnega zavarovanja fizičnih oseb (DOM),
 • spremenili smo premijske cenike za zavarovanje splošne odgovornosti, zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara, paketno zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov, zavarovanje premoženja elektrogospodarstva, gradbeno, montažno in požarno zavarovanje, zavarovanje osebnih računalnikov, zavarovanje sejmov, stanovanjskih premičnin in opreme v zakupu (leasingu),
 • sprejeli smo nove zavarovalne podlage za zavarovanje stanovanjskih premičnin, montažno in vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla ter odpovedi turističnih potovanj, turistično zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, domske asistence, poklicne odgovornosti izvajalcev zdravstvenih storitev in zavarovanje blaga v hladilnicah, paketno zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov fizičnih oseb ter zavarovanje premoženja elektrogospodarstva.

Na področju avtomobilskih zavarovanj smo pripravljali podlage za novosti, da bi optimizirali razmerje med izboljšanim zavarovalno-tehničnim rezultatom in znižanimi premijskimi prihodki; obe gibanji sta rezultat prenove produktov v letu 2010, s katerimi smo se odzvali na zaostrene tržne razmere (glej tudi točko Vpliv okolja na poslovanje Skupine Triglav).

Pri transportnih zavarovanjih smo svoje aktivnosti usmerili v:

 • izdelavo programske podpore za zavarovanje odgovornosti cestnega prevoznika za tovor v ITB-Sklep in novembra pričeli s sklepanjem zavarovanj na novih zavarovalnih podlagah,
 • spremembo cenika za zavarovanje odgovornosti lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave,
 • spremembo Splošnih pogojev za zavarovanje kaska zrakoplovov in premijskega cenika za zavarovanje kaska zrakoplovov,
 • izdelavo zavarovalnih pogojev za zavarovanje šomaža zaradi kargo škode, kabotažnih prevozov v Italiji, Avstriji, Franciji in Nemčiji ter ureditev pozavarovanja kabotažnih prevozov v Nemčiji,
 • izdelavo Splošnih pogojev za zavarovanje odgovornost marine in spremembo Splošnih pogojev za kargo zavarovanja,
 • mesečna izobraževanja, ki so pomembna za likvidacijo transportnih škod in izvajanje regresov,
 • izvajanje prevzema rizikov za hčerinske družbe in svetovanja pri reševanju škod.

Razvojna dejavnost na področju kmetijskih zavarovanj je bila usmerjena v:

 • določitev premije zavarovanj posevkov in plodov za posamezna območja Slovenije,
 • nadgradnjo avtorizacije polic pri sklepanju kmetijskih zavarovanj skladno s pooblastili za prevzem rizika (avtorizacijska koda),
 • povišanje zavarovalnih vsot in premij za temeljno zavarovanje plemenskih krav,
 • posodobitev Posebnih pogojev za zavarovanje psov,
 • izdelavo novih Posebnih pogojev za zavarovanje ozimnih kultur pred nevarnostjo obilnih jesenskih padavin,
 • izdelavo cenilnega orodja (Cenilka) za zavarovanje posevkov in plodov,
 • nadaljevanje aktivnosti pri popisu cenitvenih metodologij škod na posevkih in plodovih,
 • pomoč pri pripravi podlag in po potrebi operativno vključevanje pri prevzemu rizika posameznih hčerinskih zavarovalnic.

Na področju nezgodnih zavarovanj smo uvedli produkta nezgodno zavarovanje otrok in mladine ter nezgodno zavarovanje brezposelnih oseb. Prenovili smo cenik za individualno-posamično nezgodno zavarovanje, za kolektivno nezgodno zavarovanje, za zavarovanje izletnikov in turistov, za nezgodno zavarovanje letalskega osebja, padalcev in potnikov v letalskem prometu pri upravljanju in vožnji z zrakoplovi, za obvezno nezgodno zavarovanje prostovoljnih pripadnikov enot Civilne zaščite in oseb pri opravljanju drugih reševalnih dejavnosti. Prav tako smo prenovili Dopolnilne pogoje za nezgodno zavarovanje letalskega osebja, padalcev in potnikov v letalskem prometu pri upravljanju in vožnji z zrakoplovi ter zavarovalnih pogojev za kolektivno zavarovanje oseb za primer nezgode in smrti zaradi bolezni. Uvedli smo nove klavzule za zavarovanje invalidnosti s progresijo.

Pri zavarovanju terjatev (zavarovanje finančnih in blagovnih kreditov ter kavcijskih zavarovanj) smo razvili in uvedli nov produkt zavarovanje finančne vrzeli (»gap insurance«). Prenovili smo zavarovanje potrošniških kreditov za nakupe manjših vrednosti in pogoje za kavcijska zavarovanja. Pripravili smo dodatke k zavarovalnim pogodbam za zavarovanje potrošniških in stanovanjskih kreditov zaradi sprememb meril in preglednosti določb.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.