Cilji sistema upravljanja s tveganji

Cilji sistema upravljanja s tveganji so:

  • povečevati vrednost Skupine z dodano pozornostjo tako na donosu kot tudi tveganjih,
  • skrbeti za ustrezno kapitaliziranost, likvidnost in dobičkonosnost Skupine,
  • podpirati boljše sprejemanje odločitev, saj omogoča poglobljen vpogled v tveganja in njihove učinke oziroma posledice,
  • skrb za varnost in zadovoljstvo investitorjev, zaposlenih in strank ter zadovoljstvo vseh ostalih deležnikov poslovanja.

Sistem upravljanja s tveganji je sestavljen iz treh obrambnih linij, ki imajo natančno opredeljene odgovornosti, kot je opisano v nadaljevanju.

Prva od treh obrambnih linij v našem sistemu in s tem osnovna odgovornost za aktivno upravljanje s tveganji pripada posameznim poslovnim področjem. Odgovorna so za učinkovito delovanje notranjih kontrol in izvajanje poslovnih aktivnosti v skladu s predpisanimi limiti in danimi strateškimi cilji.

Drugo obrambno linijo sestavljajo Odbor za upravljanje s tveganji, Odbor za upravljanje s sredstvi in obveznostmi (glej sliko) in Služba za upravljanje tveganj. Odbora nadzirata delovanje celovitega sistema upravljanja in primerno komunikacijo. Njuni člani so vsaj en član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., izbrani izvršni direktorji in direktorji štabnih služb.

Služba za upravljanje s tveganji razvija ogrodje upravljanja (metodologije za identifikacijo, merjenje in ocenjevanje tveganj, minimalne zahteve za sistem notranjih kontrol v zavarovalnici, razvoj modelov upravljanja bilance, razvoj limitov v okviru naložbenih politik in limitov za operativna tveganja, nadzor skladnosti z ogrodjem sistema upravljanja s tveganji). Njen direktor poroča neposredno predsedniku Uprave. Je tudi član Odbora za upravljanje tveganj ter predsednik Odbora za upravljanje s sredstvi in obveznostmi. Ta del organizacijske strukture in preostali del jasno odraža zavedanje Zavarovalnice o pomembnosti obvladovanja tveganj.

Pomemben sestavni del sistema upravljanja s tveganji je tudi funkcija Skladnosti poslovanja, ki poslovnim področjem in Upravi Zavarovalnice svetuje o vseh pomembnih zadevah v zvezi s skladnostjo z veljavno zakonodajo, tekoče spremlja našo skladnost z veljavno zakonodajo, razvija in nadzoruje izvajanje aktivnosti za preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma.

Vlogo tretje obrambne linije ima Služba notranje revizije, ki skladno z zakonodajnimi zahtevami redno testira učinkovitost in zanesljivost notranjega kontrolnega okolja. Ob tem tudi periodično ocenjuje kakovost sistema upravljanja s tveganji.

Shematičen prikaz upravljanja s tveganji

 

V spodnji razpredelnici prikazujemo pristojnosti in pooblastila v zvezi z upravljanjem s tveganji

Uprava Zavarovalnice

Triglav, d.d.

 

• Definira strategijo upravljanja s tveganji v skladu s poslovno strategijo Zavarovalnice Triglav, d.d.

• Potrjuje politiko upravljanja s tveganji

• Potrjuje komponente sistema upravljanja s tveganji

• Potrjuje interne akte, ki se nanašajo na upravljanje s tveganji

Odbor za upravljanje s

tveganji

 

• Predhodno potrjuje predloge sklepov Uprave, ki se nanašajo na komponente sistema upravljanja s tveganji, vključno z želeno izpostavljenostjo tveganjem

• Definira standarde upravljanja s tveganji

• Definira metodologije upravljanja in merjenja tveganj vseh kategorij tveganj

• Definira limite in spremlja izpostavljenost operativnim tveganjem

• Spremlja izvajanje IT varnostnih politik

• Spremlja izvajanje sistema zagotavljanja skladnosti poslovanja

• Spremlja izpostavljenost povezano z zunanjim izvajanjem

Odbor za upravljanje

s sredstvi in obveznostmi

 

• Predhodno potrjuje predloge sklepov Uprave, ki se nanašajo na upravljanje sredstev in obveznostmi

• Potrjuje naložbene politike za kritne sklade in kritno premoženje Zavarovalnice Triglav, d.d.

• Predhodno potrjuje predloge sklepov Uprave v zvezi s pripisi dobička zavarovancem

• Spremlja izpostavljenost tveganjem upravljanja s sredstvi in obveznostmi

• Spremlja spremembe v zunanjem okolju v zvezi z upravljanjem s sredstvi in obveznostmi (npr. metodologije merjenja, spremembe v zakonodajnem okolju in zunanjem

poročanju)

Služba za upravljanje
s tveganji

 

• Razvija sistem upravljanja s tveganji v Zavarovalnici Triglav, d.d., vključno z metodologijami, procesi, modeli in ogrodjem notranje kontrolnega sistema

• Redno izvaja analize tveganj in poroča Upravi o izpostavljenostih

• Pripravlja predloge sklepov Uprave o zmanjšanju tveganj

• Koordinira priprave na Solventnost II

• Operativno podpira Odbor za upravljanje s tveganji in Odbor za upravljanje s sredstvi in obveznostmi

• Vzpodbuja dobro prakso kulture upravljanja s tveganji prek delavnic, seminarjev itd.

Poslovna področja

• Aktivno upravljajo s tveganji na svojem področju z upoštevanjem postavljenih limitov in strateških usmeritev

• Razvijajo notranje kontrole v skladu z zahtevami ogrodja notranjega kontrolnega sistema

• Sodelujejo s Službo za upravljanje s tveganji pri izvajanju analiz tveganj in/ali razvoju modelov

Obseg aktivnosti upravljanja s tveganji je opredeljen v strategiji njihovega upravljanja. Na podlagi tega razvijamo politike upravljanja posameznih kategorij tveganj, ki za vsako posebej opredeljujejo sistem upravljanja, pristojnosti in pooblastila, skladna z želeno izpostavljenostjo tveganjem.

Limiti za omejevanje izpostavljenosti so:

  • splošni limiti po portfeljih in
  • dodatni limiti za posamezne tipe tveganj.
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.