Notranja revizija

Služba notranje revizije je organizirana kot samostojna organizacijska enota, neposredno podrejena Upravi zavarovalnice. Njeno delovanje opredeljuje zakon. Z neodvisnimi, nepristranskimi revizijskimi in svetovalnimi storitvami pomaga Upravi pri varovanju premoženja, izboljševanju kakovosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Pri uresničevanju strateških ciljev, poslovnih politik in načrtov sodeluje s spodbujanjem Uprave k premišljenemu, urejenemu načinu vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganji, njihovega obvladovanja in upravljanja.

Sledi strokovnim in etičnim pravilom notranjega revidiranja, ki jih sprejemata The Institute of Internal Auditors (Inštitut notranjih revizorjev) s sedežem v ZDA in Slovenski inštitut za revizijo, določilom Zakona o zavarovalništvu in drugim zakonskim predpisom ter določilom notranjih aktov.

Služba notranje revizije s stalnim in celovitim nadzorom poslovanja preverja, ali zavarovalnica opravlja zavarovalne posle pravilno in skladno z Zakonom o zavarovalništvu ter z drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi, ki urejajo njeno poslovanje. Prav tako preverja, ali zavarovalnica vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodska ter druga poročila skladno z Zakonom o zavarovalništvu in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter z notranjimi pravili. Vsebina njenega nadzora je tudi vodenje registra zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja v zavarovalnici opravljajo posle zavarovalnega zastopanja, sladno s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter z notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje zavarovalnice.

Poleg rednih in izrednih revizijskih pregledov na poslovnih področjih, na katerih so (bila) prepoznana večja tveganja, opravlja še vrsto drugih aktivnosti. Med njimi:

  • redno spremlja uresničevanje priporočil notranjih in zunanjih revizorjev;
  • sodeluje z zunanjimi revizorji in drugimi nadzornimi organi;
  • na podlagi revizijske ocene tveganosti področij poslovanja zavarovalnice pripravlja srednjeročne in letne programe dela Službe notranje revizije ter načrte predlaga v pregled in sprejem Upravi in Nadzornemu svetu;
  • Upravi in Nadzornemu svetu v rednih obdobjih poroča o opravljenih notranjih revizijskih nalogah, njihovih izidih (izsledkih) in uresničevanju priporočil notranjih revizorjev;
  • Upravi in Nadzornemu svetu poroča o uresničevanju letnega programa dela službe, ustreznosti sredstev za notranje revizijsko delovanje in o pomembnejših ugotovitvah notranjih revizorjev;
  • opravlja izobraževanje za vzdrževanje ustrezne ravni znanja, veščin in drugih sposobnosti, potrebnih za uspešno delovanje notranje revizije;
  • izboljšuje kakovost svojega delovanja z ukrepi za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri rednih notranjih in obdobnih zunanjih ocenitvah kakovosti njenega delovanja;
  • skladno z dogovorom z Upravo in vodstvom zavarovalnice opravlja svetovalne naloge;
  • znanje in dobre prakse notranjega revidiranja prenaša v druge družbe Skupine Triglav.

V letu 2011 je Služba notranje revizije opravila 21 rednih in 1 izredni revizijski pregled poslovanja zavarovalnice. Njeno delovanje je potekalo skladno s srednjeročnim in z letnim programom dela.

Njena poročila je obravnavala Uprava in sprejela sklepe za uresničevanje danih priporočil in odpravo ugotovljenih kršitev, nepravilnosti ter pomanjkljivosti v dogovorjenih rokih. Odgovorne za izvedbo sklepov je Služba zavezala k poročanju, spremljala je uresničevanje danih priporočil in sama o tem poročala Upravi in Nadzornemu svetu.

Sodelovala je tudi pri izvedbi 10 revizijskih pregledov v drugih družbah Skupine Triglav in izvajala tudi vse druge, predhodno opisane notranje revizijske aktivnosti.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.