A. KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

Konsolidirani izkaz finančnega položaja

     

v EUR

 

Pojasnila

31. 12. 2011

31. 12. 2010

SREDSTVA

 

 

 

Neopredmetena sredstva

6.1

63.333.465

61.218.108

Opredmetena osnovna sredstva

6.2

128.808.682

142.550.661

Odložene terjatve za davek

6.16

40.661.243

27.545.028

Naložbene nepremičnine

6.3

96.784.890

84.256.259

Finančne naložbe v pridruženih družbah

6.4

20.504.563

117.067.739

Finančna sredstva

6.5

2.326.023.820

2.282.449.510

 Finančne naložbe:

 

1.961.339.446

1.904.557.249

- v posojila in depozite

 

439.712.247

364.944.602

- v posesti do zapadlosti

 

245.218.281

253.578.582

- razpoložljive za prodajo

 

1.192.865.725

1.195.021.035

- vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

 

83.543.191

91.013.031

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

 

364.684.374

377.892.261

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

6.6

43.983.083

44.221.316

Terjatve

6.7

205.049.270

216.643.960

- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

 

118.559.323

127.992.948

- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

 

40.739.474

45.432.007

- terjatve za odmerjeni davek

 

459.509

2.427

- druge terjatve

 

45.290.964

43.216.578

Druga sredstva

6.8

12.597.206

12.949.696

Denar in denarni ustrezniki

6.9

22.771.667

34.108.090

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

6.10

1.482.215

1.385.441

 SKUPAJ SREDSTVA

 

2.962.000.104

3.024.395.808

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

 

 

 

Kapital

6.11

489.469.838

498.977.808

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

 

465.264.933

470.765.036

- osnovni kapital

 

73.701.402

23.701.391

- kapitalske rezerve

 

53.204.076

53.655.516

- rezerve iz dobička

 

230.826.820

69.417.981

- presežek iz prevrednotenja

 

2.786.975

45.520.845

- zadržani čisti poslovni izid

 

61.135.220

269.153.671

- čisti poslovni izid poslovnega leta

 

46.175.732

11.313.293

- prevedbeni popravek kapitala

 

-2.565.292

-1.997.661

Neobvladujoči deleži kapitala

 

24.204.905

28.212.772

Podrejene obveznosti

6.12

40.932.090

40.932.090

Zavarovalno-tehnične rezervacije

6.13

1.869.646.881

1.894.832.826

- prenosne premije

 

291.740.398

296.367.451

- matematične rezervacije

 

845.464.934

849.847.775

- škodne rezervacije

 

705.464.250

711.728.317

- druge zavarovalno-tehnične rezervacije

 

26.977.299

36.889.283

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

6.13

364.495.891

376.083.063

Rezervacije za zaposlence

6.14

10.392.165

10.278.077

Druge rezervacije

6.15

19.140.222

17.797.395

Odložene obveznosti za davek

6.16

9.613.587

14.110.839

Druge finančne obveznosti

6.17

39.491.120

34.870.425

Obveznosti iz poslovanja

6.18

57.860.742

68.049.411

- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

 

20.928.061

23.243.104

- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

 

36.106.029

27.928.812

- obveznosti za odmerjeni davek

 

826.652

16.877.495

Ostale obveznosti

6.19

60.957.569

68.463.874

 SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI

 

2.962.000.104

3.024.395.808

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.