E. KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV5

Konsolidirani izkaz denarnih tokov

 

 

 

 

 

 

 v  EUR

 

 

 

 

Pojasnila

2011

2010

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

 

 

 

 

a.

 

Postavke izkaza poslovnega izida

 

15.483.061

83.347.693

 

 

1.

Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju

7.1

921.231.920

943.572.313

 

 

2.

Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov), financirani iz:

7.2

52.023.035

97.321.632

 

 

 

- zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

48.394.304

85.873.869

 

 

 

- drugih virov

 

3.628.731

11.447.763

 

 

3.

Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

 

92.424.896

94.388.281

 

 

4.

Obračunani čisti zneski škod v obdobju

7.8

-575.979.434

-565.839.477

 

 

5.

Obračunani stroški bonusov in popustov

 

-10.789.820

-7.023.719

 

 

6.

Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

7.11

-180.378.877

-223.122.725

 

 

7.

Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov), financirani iz:

7.3

-128.112.894

-80.215.840

 

 

 

- tehničnih virov

 

-113.123.136

-65.974.172

 

 

 

- drugih virov

 

-14.989.758

-14.241.668

 

 

8.

Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)

7.13

-130.489.363

-165.401.229

 

 

9.

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

 

-24.446.402

-10.331.543

 

b.

 

Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS

 

-108.901.945

-13.961.043

 

 

1.

Začetne manj končne terjatve iz zavarovalnih poslov

6.7

-8.701.560

-45.957.161

 

 

2.

Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

 

13.231.300

-13.254.063

 

 

3.

Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov

 

11.946.762

-911.942

 

 

4.

Začetne manj končne druge terjatve in sredstva

 

-5.150.334

-10.282.220

 

 

5.

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

 

-8.192.753

-4.525.176

 

 

6.

Začetne manj končne zaloge

 

543.313

376.634

 

 

7.

Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

6.18

-763.375

12.553.097

 

 

8.

Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

 

1.501.610

4.861.141

 

 

9.

Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

 

-93.986.597

27.622.054

 

 

10.

Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)

 

2.732.819

23.166.123

 

 

11.

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

6.16

-22.063.130

-7.609.531

 

c.

 

Izid denarnih tokov pri poslovanju

8.5

-93.418.884

69.386.650

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

 

 

 

 

a.

 

Prejemki pri naložbenju

 

3.154.641.695

3.830.451.648

 

 

1.

Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje in na:

6.5

81.672.158

82.919.195

 

 

 

- naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

77.990.411

77.320.216

 

 

 

- druge naložbe

 

3.681.747

5.598.979

 

 

2.

Prejemki od dividend in deležev iz dobička v drugih, ki se nanašajo na:

6.5

4.820.953

4.742.245

 

 

 

- naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

1.563.343

2.155.552

 

 

 

- druge naložbe

 

3.257.610

2.586.693

 

 

3.

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev, financiranih iz:

6.1

776.499

255.070

 

 

 

- zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

155.769

223.281

 

 

 

- drugih virov

 

620.730

31.789

 

 

4.

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:

6.2

2.239.195

2.295.708

 

 

 

- zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

294.039

1.377.554

 

 

 

- drugih virov

 

1.945.156

918.154

 

 

5.

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

6.5

854.302.483

944.433.982

 

 

 

- zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

741.489.085

781.575.078

 

 

 

- drugih virov

 

112.813.398

162.858.904

 

 

6.

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

6.5

2.210.830.407

2.795.805.448

 

 

 

- zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

2.055.075.841

2.618.867.548

 

 

 

- drugih virov

 

155.754.566

176.937.900

 

b.

 

Izdatki pri naložbenju

 

-3.060.222.681

-3.886.606.162

 

 

1.

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

6.1

-5.123.713

-4.656.655

 

 

2.

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:

6.2

-9.586.447

-17.108.853

 

 

 

- zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

-4.532.464

-3.260.195

 

 

 

- drugih virov

 

-5.053.983

-13.848.658

 

 

3.

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

6.5

-926.368.493

-1.226.313.687

 

 

 

- zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

-788.020.378

-1.078.995.831

 

 

 

- drugih virov

 

-138.348.115

-147.317.856

 

 

4.

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

 6.5

-2.119.144.028

-2.638.526.967

 

 

 

- zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

-1.968.482.135

-2.520.295.968

 

 

 

- drugih virov

 

-150.661.893

-118.230.999

 

c.

 

Izid denarnih tokov pri naložbenju

 

94.419.014

-56.154.514

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

 

 

 

 

a.

 

Prejemki pri financiranju

 

21.248.068

26.245.413

 

 

1.

Prejemki od vplačanega kapitala

 

0

0

 

 

2.

Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdanih obveznic

6.12

4.857.115

11.330.000

 

 

3.

Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil

 

16.390.953

14.915.413

 

b.

 

Izdatki pri financiranju

 

-33.673.683

-34.977.421

 

 

1.

Izdatki za dane obresti

 

-3.829.877

-2.686.525

 

 

2.

Izdatki za vračila kapitala

 

0

0

 

 

3.

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

 

-13.933.500

-12.936.550

 

 

4.

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

 

-7.030.545

-19.346.321

 

 

5.

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

 

-8.879.761

-8.024

 

c.

 

Izid denarnih tokov pri financiranju

 

-12.425.615

-8.732.007

Č. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

 

34.108.090

30.443.966

D1. Denarni izid v obdobju

6.9

-11.425.485

4.500.129

D2. Tečajne razlike

 

89.061

-836.005

E. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

 

22.771.666

34.108.090

5 Dodatna pojasnila v zvezi z izkazom denarnih tokov so razkrita v poglavju Dodatna pojasnila k izkazu denarnih tokov.

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.