8.5 Dodatna pojasnila k izkazu denarnih tokov

Skupinski izkaz denarnih tokov je narejen iz seštevkov denarnih tokov vseh družb v Skupini in nato korigiran za medsebojne denarne tokove.

Denarni tokovi pri poslovanju in naložbenju so pripravljeni na podlagi bilančnih podatkov, ustrezno korigiranih za obračunske postavke, ki ne predstavljajo denarnih tokov (slabitve in spremembe škodnih ter drugih rezervacij). Prejemki in izdatki za neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine so izračunani na podlagi spremembe knjigovodske vrednosti in korigirani za znesek amortizacije ter povečani oziroma zmanjšani za dobičke ali izgube pri prodaji. Podatki se zato razlikujejo od podatkov, prikazanih v tabelah gibanj v poglavjih 6.1 Neopredmetena sredstva, 6.2 Opredmetena osnovna sredstva in 6.3 Naložbene nepremičnine.

Denarni tokovi pri financiranju so izkazani na podlagi dejanskih izplačil. Znesek izplačanih dividend v izkazu denarnih tokov se razlikuje od zneska, izkazanega v izkazu sprememb lastniškega kapitala, za še neizplačane dividende.

V nadaljevanju je prikazana uskladitev denarnih tokov iz poslovanja.

Uskladitev denarnih tokov pri poslovanju

 

 

v EUR

 

Leto 2011

Leto 2010

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

57.999.615

43.250.266

Amortizacija

11.598.595

11.231.762

Oslabitve terjatev

21.981.546

22.113.681

Sprememba terjatev

-40.745.928

3.143.227

Sprememba odloženih terjatev za davek

-8.192.753

-7.118.181

Sprememba zalog

543.313

875.415

Spremembe obveznosti

-112.156.870

6.222.023

Plačilo davka od dohodka

-24.446.402

-10.331.543

IZID DENARNIH TOKOV PRI POSLOVANJU

-93.418.884

69.386.650

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.