8. Druga razkritja

8.1 Posli s povezanimi osebami

Posli s povezanimi osebami so razkriti ločeno za:

  • pridružene družbe,
  • družbe, ki so povezane z državo, in
  • ostale povezane družbe.

Pridružene družbe so tiste, v katerih ima Skupina pomemben vpliv. Omenjene družbe so podrobneje predstavljene v poglavju 6.4 Naložbe v pridružene družbe.

Med družbe, ki so povezane z državo, sodijo vse družbe, v katerih ima Republika Slovenija pomemben vpliv. Republika Slovenije pa ima prek lastništva največjih delničarjev Zavarovalnice (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s 34,47 % lastniškim deležem in Slovenska odškodninska družba z 28,07 % lastniškim deležem), pomemben vpliv v Zavarovalnici.

Ostale povezane družbe so tiste, ki so z Zavarovalnico povezane preko organov vodenja in nadzora, t.j. članov Uprave in Nadzornega sveta.

Poslovno sodelovanje s pridruženimi družbami se poleg kapitalske povezanosti nanaša predvsem na ostale finančne storitve (zlasti bančni depoziti in potrdila o vlogah) in zavarovalne posle (pozavarovanje, skupno sodelovanje pri sozavarovalnih poslih, pridobivanju zavarovanj, pri razvijanju in uvajanju novih produktov, pri izvajanju likvidacije odškodnin). V manjšem delu se sodelovanje nanaša tudi na poslovne najeme in ostale storitvene dejavnosti.

Poslovno sodelovanje z družbami, ki so povezane z državo, se nanaša na finančne storitve in sklepanje zavarovalnih poslov. Zavarovalnica ni imela neposrednih transakcij z Republiko Slovenijo, razen nakupa obveznic RS in zakladnih menic, z ostalimi državnimi podjetji pa je sklepala in izvajala ostale finančne ter zavarovalne posle pod enakimi pogoji kot z drugimi nepovezanimi družbami.

Medsebojne storitve med povezanimi osebami so obračunane po enakih cenah kot z nepovezanimi osebami.

V nadaljevanju so prikazane odprte terjatve in obveznosti do zgoraj navedenih povezanih oseb na datum poročanja ter prihodki in odhodki v obravnavanem obdobju.

 
 
 

 

 

v EUR

Sredstva

Pridružene družbe

Ostale povezane osebe

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov - do zavarovalcev

1.435

0

Druge kratkoročne terjatve

66.095

0

 

Dokumenti

 
 
 

Vsa posojila, dana pridruženim družbam, so zavarovana s hipotekami ali z zastavo vrednostnih papirjev.

 
 
 
 
 
 

 

 

v EUR

Obveznosti

Pridružene družbe

Ostale povezane osebe

Obveznosti do zavarovalcev

5.250

0

Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

17.801

0

Druge kratkoročne obveznosti

4.536

0

 

Dokumenti

 
 
 

 

 

v EUR

Prihodki in odhodki

Pridružene družbe

Ostale povezane osebe

Obračunane kosmate zavarovalne premije

1.510.185

0

SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH POSLOV

1.510.185

0

Prihodki od obresti

3.266

1.649.649

Finančni prihodki

0

534.079

SKUPAJ PRIHODKI

1.513.451

2.183.728

Drugi stroški in odhodki

59.766

0

Drugi finančni odhodki

0

63.799

Odhodki za obresti

0

43.427

SKUPAJ ODHODKI

59.766

107.226

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.