8.2 Prejemki članov organov vodenja in nadzora

V letu 2011 so člani Uprave za opravljanje funkcije prejeli naslednje prejemke:

            v EUR

 

 

 

 

Bonitete

 

 

Uprava

Fiksni prejemki (bruto plača)

Druga dodatna plačila*

Nagrade

Zavarovalne premije **

Ostale bonitete

Povračila stroškov

 

 Neto prejemki 

Matjaž Rakovec

148.458

9.474

14.793

24.851

7.619

5.515

69.792

Igor Stebernak

143.820

9.000

13.949

22.679

7.477

5.031

71.083

Andrej Slapar

143.829

9.000

13.949

23.455

10.404

2.787

66.295

Vladimir Mišo Čeplak (od 1. 1 . do 30. 9. 2011)

118.389

9.000

14.712

18.718

3.999

147

58.114

Marica Makoter

0

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ

554.496

36.474

57.403

89.703

29.499

13.480

265.284

* Druga dodatna plačila vsebujejo regres za letni dopust.
** Zavarovalne premije vsebujejo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti in druga zavarovanja.

 

Dokumenti

 
 
 

Za opravljanje funkcij v odvisnih družbah člani Uprave Zavarovalnice Triglav niso prejemali nadomestil.

Na 31.12.2011 Zavarovalnica izkazuje terjatve in obveznosti do navedenih članov Uprave:

 

 

v EUR

UPRAVA

31. 12. 2011

31. 12. 2010

TERJATVE

 

 

Matjaž Rakovec

206

150

Igor Stebernak

50

0

Andrej Slapar

37

0

Vladimir Mišo Čeplak

0

0

Marica Makoter

0

0

SKUPAJ TERJATVE DO ČLANOV UPRAVE

293

150

OBVEZNOSTI

 

 

Matjaž Rakovec

12.520

5.548

Igor Stebernak

12.536

5.631

Andrej Slapar

12.017

5.267

Vladimir Mišo Čeplak

7.127

0

Marica Makoter

2.047

0

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO ČLANOV UPRAVE

46.247

21.622

 

Dokumenti

 
 
 

V letu 2011 so člani Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav za opravljanje funkcij prejeli naslednje prejemke:

 

 

 

 

 

              v EUR

 

Nadzorni svet

Nadomestila

Sejnine

Povračila

stroškov

Skupaj bruto

prejemki

Skupaj neto prejemki

Borut Jamnik

6.356

6.960

0

13.316

10.320

Uroš Slavinec

8.670

6.297

0

14.967

11.600

Anton Ribnikar

8.383

5.244

1.120

14.747

11.429

Igor Mihajlovič

8.613

6.289

0

14.902

11.549

Aljoša Valentinčič

7.177

6.606

319

14.102

11.001

Vladimir Uršič

6.143

4.263

945

11.351

8.797

Boris Gabor

0

3.744

1.547

5.291

4.101

Branko Gorjan

7.177

6.924

1.488

15.589

12.081

Peter Celar

7.177

4.042

344

11.563

8.962

Miran Krštinc

7.579

2.667

138

10.384

8.048

Barbara Nose

1.212

2.564

0

3.776

2.927

Srečko Jadek

0

2.027

0

2.027

1.571

Eva Boštjančič

0

440

0

440

341

Tomaž Kuntarič

0

440

0

440

341

SKUPAJ

68.487

58.507

5.901

132.895

103.068

 

Dokumenti

 
 
 

Članstvo v komisijah Nadzornega sveta v letu 2011:

  • Komisija za imenovanja in prejemke: Borut Jamnik (do 17.10.2011), Anton Ribnikar (od 17.10.2011 dalje), Boris Gabor (do 29.5.2011), Miran Krštinc (od 20.6.2011 dalje), Srečko Jadek.
  • Revizijska komisija: Uroš Slavinec, Anton Ribnikar (do 17.10.2011), Vladimir Uršič (od 17.10.2011 dalje), Aljoša Valentinčič, Branko Gorjan, Barbara Nose.
  • Stateška komisija: Borut Jamnik (do 17.10.2011), Anton Ribnikar (od 17.10.2011 dalje), Igor Mihajlović, Peter Celar.
  • Nominacijski odbor (ustanovljen 17.10.2011): Uroš Slavinec, Miran Krštinc, dr.Eva Boštjančič, Grmek Vanessa, Tomaž Kuntarič.

Na 31.12.2011 Zavarovalnica ne izkazuje terjatev do članov NS in članov komisij NS. Obveznosti do navedenih članov pa so prikazane v naslednji tabeli:

 

v EUR

 

Nadzorni svet

Obveznosti na 31. 12. 2011

 
 

Uroš Slavinec

1.556

 

Anton Ribnikar

2.063

 

Igor Mihajlovič

1.643

 

Aljoša Valentinčič

1.263

 

Vladimir Uršič

1.344

 

Branko Gorjan

1.344

 

Peter Celar

1.292

 

Miran Krštinc

1.643

 

Barbara Nose

313

 

Srečko Jadek

170

 

SKUPAJ

12.631

 
 

Dokumenti

 
 
 

Predloge meril za izračun uspešnosti članov Uprave pripravi Komisija za imenovanje in prejemke, ki jih nato potrdi Nadzorni svet. Namen meril uspešnosti je čim bolj objektivno spremljanje obstoječih ciljev in vrednotenje dela članov Uprave v rednih časovnih razmikih. Merila za izračun uspešnosti so opredeljena na način, da sledijo zastavljenim dolgoročnim ciljem poslovanja Zavarovalnice v letnih načrtih poslovanja ter v drugih strateških dokumentih družbe. Opredelitev posameznega cilja vsebuje: opis cilja, pričakovano ciljno vrednost, ponder oziroma težo ter način merjenja oziroma ugotavljanja realizacije cilja. Uporabljena metoda za izračun uspešnosti meri odmike od zastavljenih ciljev tako, da v primeru preseganja načrtovanih ciljev predvideva nagrado, v primeru nedoseganja pa destimulacijo na osnovno plačo za posameznega člana Uprave.

Pri enkratni letni nagradi za poslovno uspešnost poslovanja se izplača polovico zneska v 30 dneh od potrditve letnega poročila s strani Nadzornega sveta in njegovega sklepa o določitvi nagrade ali v 30 dneh po skupščini, na kateri je letno poročilo sprejeto. Druga polovica se izplača po preteku dveh let, pri čemer se pri obeh variantah upošteva sorazmernost glede na čas opravljanja funkcije v koledarskem letu.

Članu Uprave pripada odpravnina v višini šestkratne povprečne mesečne plače, ki jo je prejemal v času opravljanja funkcije, če je odpoklican iz ekonomsko-poslovnih razlogov in mu hkrati preneha delovno razmerje. Odpravnina se odplača v roku enega meseca po odpoklicu.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.