7.14 Odhodek za davek

Odhodek za davek, pripoznan v izkazu poslovnega izida

 

 

v EUR

 

Leto 2011

Leto 2010

Odhodek za odmerjeni davek

-22.513.769

-23.998.866

Prihodek za odloženi davek

12.011.395

7.398.408

SKUPAJ ODHODEK ZA DAVEK, PRIPOZNAN V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

-10.502.374

-16.600.458

 
 
 

Odhodek za davek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

 

Leto 2011

 

Leto 2010

 

Pred davki

Davek

Po davkih

 

Pred davki

Davek

Po davkih

Dobiček iz povečanja poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

-70.141.510

21.060.913

-49.080.597

 

-20.471.532

4.234.017

-16.237.515

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico

9.274.697

-1.854.939

7.419.758

 

9.349.361

-1.869.872

7.479.489

Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in
zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in
skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode

-2.164.189

521.519

-1.642.670

 

-483.129

96.626

-386.503

Prevedbeni popravek kapitala

-566.861

0

-566.861

 

-538.760

0

-538.760

SKUPAJ DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS

-63.597.863

19.727.492

-43.870.371

 

-12.144.060

2.460.771

-9.683.289

 
 
 

Uskladitev računovodskega dobička z odhodkom za davek

 

 

v EUR

 

Leto 2011

Leto 2010

RAČUNOVODSKI DOBIČEK PRED DAVKI

59.999.615

43.250.267

Stopnja davka po ZDDPO

19,50%

19,80%

ODHODEK ZA DAVEK PO PREDPISANI DAVČNI STOPNJI

-11.700.496

-8.563.307

Davčni učinek prihodkov, ki se pri obračunu davka odštejejo

3.512.035

3.200.784

Davčni učinek odhodkov, ki se pri obračunu davka ne odštejejo

-14.006.957

-17.543.534

Davčni učinek prihodkov, ki se pri obračunu davka prištejejo

-76.706

425.830

Prihodki oziroma odhodki za davčne olajšave

943.858

-1.322.239

Spremembe začasnih razlik

10.825.892

7.202.008

SKUPAJ ODHODEK ZA DAVEK

-10.502.374

-16.600.458

Efektivna davčna stopnja

17,50%

38,38%

 
 
 

Skladno z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) je bil v Sloveniji v letu 2011, kakor tudi v letu 2010, davek od dohodka obračunan po 20 % davčni stopnji. V odvisnih družbah, ki poslujejo zunaj območja Republike Slovenije, je bil davek obračunan po veljavnih davčnih stopnjah, ki so predpisane z lokalnimi zakonodajami. Uporabljene davčne stopnje so navedene v poglavju 1.6 Splošno/Konsolidacija in Skupina Triglav.

Neizkoriščene davčne izgube v Skupini 31.12.2011 znašajo 25,9 mio EUR (31.12.2010 so znašale 44 mio EUR).

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.