5. Poročanje po odsekih

Poslovodstvo spremlja poslovanje Skupine glede na področja njenega poslovanja (premoženjska, življenjska, zdravstvena zavarovanja in nezavarovalna dejavnost) ter glede na območja njenega poslovanja (ločeno za slovenski trg in ostale trge).

Delitev prihodkov in odhodkov med posameznimi odseki

Prihodki
Prihodki od zavarovalnih premij se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah in vrstah zavarovanj, ločeno pa se spremlja tudi geografska delitev (ločeno za Slovenijo in druge države).
Prihodki naložb se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah. Po posameznih zavarovalnih vrstah in posameznih vrstah zavarovalno-tehničnih rezervacij so prihodki od naložb razdeljeni po strukturi zavarovalno-tehničnih rezervacij. Ločeno se spremljajo prihodki od naložb kritnega premoženja, kritnih skladov in naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij. Slednje se spremljajo ločeno tudi po zavarovalnih skupinah.
Drugi prihodki iz zavarovanj in drugi prihodki se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah. Zaradi spremljanja zavarovalno-tehničnega izida so prihodki nezavarovalnih družb v celoti vključeni med druge prihodke.
Vsi prihodki se spremljajo ločeno tudi glede na geografsko razdelitev, ločeno za Slovenijo in druge države.

Odhodki
Čisti odhodki za škode, ki se nanašajo na odškodnine, se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah in zavarovalnih vrstah. Direktni cenilni stroški se spremljajo ločeno po zavarovalnih vrstah. Del cenilnih stroškov, ki se prvotno evidentira po naravnih vrstah stroškov med obratovalnimi stroški, se spremlja po zavarovalnih skupinah in zavarovalnih vrstah neposredno in po ključu, ki je enak kot za delitev ostalih obratovalnih stroškov.
Spremembe zavarovalno-tehničnih rezervacij (rezervacij za bonuse in popuste ter ostalih zavarovalno-tehničnih rezervacij) se spremljajo direktno po zavarovalnih skupinah in vrstah zavarovanj.
Odhodki naložb se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah. Po zavarovalnih vrstah in po posameznih vrstah zavarovalno-tehničnih rezervacij so odhodki od naložb razdeljeni po enakem kriteriju kot prihodki od naložb. Znotraj posameznih zavarovalnih skupin se odhodki naložb spremljajo ločeno za kritno premoženje, kritne sklade in za naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij. Slednje se spremljajo ločeno tudi po zavarovalnih skupinah.
Ostali čisti zavarovalni odhodki se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah in vrstah zavarovanj, deloma neposredno, deloma po ključu. Drugi odhodki iz zavarovanj in drugi odhodki se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah. Zaradi spremljanja zavarovalno-tehničnega izida so odhodki in stroški nezavarovalnih družb v izkazu poslovnega izida celoti vključeni med druge odhodke, v pojasnilih k računovodskim izkazom pa so ustrezno prikazani tudi po svojih naravnih vrstah.
Vsi odhodki se spremljajo ločeno tudi glede na geografsko razdelitev, ločeno za Slovenijo in druge države.

Dodatna razkritja

Stroški amortizacije po posameznih področjih poslovanja so razkriti v okviru obratovalnih stroškov v poglavju 7.11 Stroški pridobivanja zavarovanj in ostali obratovalni stroški.

Vrednost nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin po posameznih odsekih je razvidna iz spodnjih tabel:

 

 

 

 

 

v EUR

2011

Premoženje

Življenje

Zdravstvo

Drugo

SKUPAJ

Investicije v neopredmetena sredstva

5.078.782

1.390.944

13.460

902.901

7.386.087

Investicije v opredmetena osnovna sredstva

4.478.560

131.549

24.689

1.678.530

6.313.328

Investicije v naložbene nepremičnine

3.814.365

1.245.658

0

205.737

5.265.760

 

 

 

 

 

 

v EUR

2010

Premoženje

Življenje

Zdravstvo

Drugo

SKUPAJ

Investicije v neopredmetena sredstva

4.928.585

332.173

201.407

135.444

5.597.608

Investicije v opredmetena osnovna sredstva

17.162.194

1.909.969

213.361

3.761.566

23.047.090

Investicije v naložbene nepremičnine

4.121.135

0

0

3.175.432

7.296.567

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.