Skupinski izkaz finančnega položaja po področjih poslovanja na dan 31. 12. 2010 

             v EUR  
  Premoženje Življenje Zdravstvo Drugo SKUPAJ (pred izločitvami) Izločitve SKUPAJ (po izločitvah)
SREDSTVA 1.733.483.813 1.371.773.621 21.030.161 181.209.126 3.307.496.721 -283.100.913 3.024.395.808
Neopredmetena sredstva 55.600.363 2.040.489 666.119 575.777 58.882.748 2.335.360 61.218.108
Opredmetena osnovna sredstva 104.983.948 11.854.573 2.768.874 22.943.265 142.550.660 1 142.550.661
Odložene terjatve za davek 23.602.204 1.954.592 337.510 1.650.722 27.545.028 0 27.545.028
Naložbene nepremičnine 30.365.502 2.868.430 0 40.043.178 73.277.109 10.979.150 84.256.259
Finančne naložbe v družbah v skupini 165.472.911 3.163.877 0 6.195.163 174.831.951 -174.831.951 0
Finančne naložbe v pridruženih družbah 41.350.577 9.961.715 0 46.284.875 97.597.167 19.470.572 117.067.739
Finančna sredstva 929.961.154 1.325.171.811 13.931.086 38.675.433 2.307.739.484 -25.289.974 2.282.449.510
Finančne naložbe: 929.961.154 947.279.551 13.931.086 38.675.433 1.929.847.223 -25.289.974 1.904.557.249
   - v posojila in depozite 232.609.747 146.269.065 6.503.259 4.852.503 390.234.575 -25.289.973 364.944.602
   - v posesti do zapadlosti 6.835.249 246.648.512 0 94.820 253.578.582 253.578.582
   - razpoložljive za prodajo 652.732.775 502.586.871 7.427.827 32.273.562 1.195.021.035 1.195.021.035
   - vrednotene po pošteni vrednosti 37.783.382 51.775.101 0 1.454.548 91.013.031 91.013.031
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 377.892.261 0 0 377.892.261 0 377.892.261
Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 102.234.428 3.502 0 0 102.237.930 -58.016.614 44.221.316
Terjatve 245.413.319 12.838.418 3.254.315 12.726.224 274.232.276 -57.588.316 216.643.960
    - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 120.866.434 2.753.839 3.184.477 3.520 126.808.269 1.184.679 127.992.948
    - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 80.291.715 19.927 0 0 80.311.642 -34.879.635 45.432.007
    - terjatve za odmerjeni davek 0 0 0 2.427 2.427 0 2.427
    - druge terjatve 44.255.170 10.064.652 69.839 12.720.277 67.109.938 -23.893.360 43.216.578
Druga sredstva 8.156.237 419.626 64.685 4.468.290 13.108.838 -159.142 12.949.696
Denar in denarni ustrezniki 26.343.171 1.496.588 7.573 6.260.758 34.108.090 0 34.108.090
Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 0 0 0 1.385.441 1.385.441 0 1.385.441
KAPITAL IN OBVEZNOSTI 1.733.483.813 1.371.773.621 21.030.161 181.209.126 3.307.496.721 -283.100.913 3.024.395.808
Kapital 456.070.219 85.510.921 5.507.322 104.709.965 651.798.427 -152.820.619 498.977.808
   Kapital lastnikov obvladujoče družbe 456.070.219 85.510.921 5.507.322 103.073.988 650.162.450 -179.397.414 470.765.036
      - osnovni kapital 81.203.605 14.692.690 25.822.144 59.696.057 181.414.496 -157.713.105 23.701.391
      - kapitalske rezerve 43.693.036 13.067.907 0 12.779.808 69.540.752 -15.885.236 53.655.516
      - rezerve iz dobička 68.587.824 1.984.281 0 2.901.227 73.473.332 -4.055.351 69.417.981
      - presežek iz prevrednotenja 40.693.061 6.218.252 54.121 4.973.948 51.939.382 -6.418.537 45.520.845
      - zadržani čisti poslovni izid 218.340.970 45.505.597 -18.813.110 30.392.434 275.425.891 -6.272.220 269.153.671
      - čisti poslovni izid poslovnega leta 4.656.203 4.721.947 -1.555.833 -7.286.860 535.458 10.777.835 11.313.293
      - Prevedbeni popravek kapitala -1.104.480 -679.753 0 -382.627 -2.166.860 169.199 -1.997.661
   Neobvladujoči delež kapitala 0 0 0 1.635.978 1.635.978 26.576.794 28.212.772
Podrejene obveznosti 27.259.666 15.037.956 1.500.000 0 43.797.622 -2.865.532 40.932.090
Zavarovalno-tehnične rezervacije 1.073.402.775 871.682.869 7.763.797 0 1.952.849.441 -58.016.615 1.894.832.826
    - prenosne premije 308.530.961 363.380 1.938.553 0 310.832.894 -14.465.443 296.367.451
    - matematične rezervacije 0 849.847.775 0 0 849.847.775 0 849.847.775
    - škodne rezervacije 728.892.703 21.471.714 4.915.071 0 755.279.488 -43.551.171 711.728.317
    - druge zavarovalno-tehnične rezervacije 35.979.111 0 910.173 0 36.889.284 -1 36.889.283
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 376.083.063 0 0 376.083.063 0 376.083.063
Rezervacije za zaposlence 7.797.879 1.659.139 160.819 660.240 10.278.077 0 10.278.077
Druge rezervacije 8.227.411 0 122.113 9.447.872 17.797.395 0 17.797.395
Odložene obveznosti za davek 9.914.983 1.628.056 13.530 5.255.150 16.811.719 -2.700.880 14.110.839
Druge finančne obveznosti 10.471.471 12.401 1.101.811 45.759.891 57.345.574 -22.475.149 34.870.425
Obveznosti iz poslovanja 90.670.795 10.429.236 2.530.578 32.113 103.662.723 -35.613.312 68.049.411
    - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 10.689.403 10.413.892 2.530.578 0 23.633.873 -390.769 23.243.104
    - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 63.136.010 15.345 0 0 63.151.355 -35.222.543 27.928.812
    - obveznosti za odmerjeni davek 16.845.382 0 0 32.113 16.877.495 0 16.877.495
Ostale obveznosti 49.668.614 9.729.979 2.330.192 15.343.894 77.072.680 -8.608.806 68.463.874

 

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.