4.6 Strateško tveganje

Strateško tveganje je verjetnost oziroma možnost, da neki dogodek negativno ali pozitivno vpliva na sposobnost doseganja strateških ciljev in s tem tudi na vrednost Skupine. Za doseganje strateških ciljev in tudi upravljanje strateških tveganj so odgovorne vse tri obrambne linije zaščite pred tveganji. Neposredno in najbolj aktivno pri upravljanju strateških tveganj sodelujejo: Uprava Zavarovalnice, Odbor za upravljanje odvisnih družb, Projektno usmerjevalni odbor, Produktni forum življenjskih zavarovanj, Produktni forum premoženjskih zavarovanj, Odbor za upravljanje s tveganji in Odbor za upravljanje s sredstvi in obveznostmi.

Strateška tveganja so naslovljena že pri samem nastajanju, v procesu strateškega planiranja. Za nadzor izvajanja strategije so vzpostavljene notranje kontrole, pristojnosti in obveznosti pristojnih organov pri upravljanju strateških tveganj pa so natančno opredeljene. Jasna organizacijska struktura funkcij in odborov omogoča uspešen nadzor strateških tveganj in spremljanje uresničevanja kratkoročnih, srednjeročnih ter dolgoročnih ciljev. Na ravni Skupine posebno pozornost posvečamo povezavi med strategijami posameznih članic Skupine, njihovi medsebojni usklajenosti in usklajenosti s strategijo Skupine Triglav.

Uspešno obvladovanje strateških tveganj nam omogoča tudi neprestano izobraževanje zaposlenih, uporaba modernih modelov in orodij ter dobrih poslovnih praks.

Viri strateških tveganj

Strategija

Strategija Skupine Triglav je jasno izoblikovana z natančno opredeljenimi cilji, orodji in s procesi izvajanja. Enako velja za strategije vseh zavarovalnic, ki so usklajene s strategijo Skupine. Vse strategije so oblikovane skladno s trendi v industriji, na zakonodajnem in pravnem področju ter v mikro in makro okolju. Omogočajo nam hitro in učinkovito prilagajanje spremembam v okolju. Uspešnost uveljavljanja strategije in njeno učinkovitost kažejo poslovni rezultati, doseženi kljub gospodarski krizi.

Poslovni procesi

Vzpostavljene notranje kontrole za nadzor operativnih tveganj (glej tudi poglavje 10.5) omogočajo zaposlenim sprejemanje primernejših in pravilnejših odločitev ter njihovo boljše uresničevanje, v celoti pa povečujejo odzivnost na spremembe v okolju.

Sredstva in obveznosti

Zaradi narave poslov imajo članice Skupine različne načine spremljanja sredstev in obveznosti. Kljub temu so vsi sistemi oblikovani tako, da zasledujejo optimalen in učinkovit nadzor sredstev in obveznosti. Tudi na tem področju prihaja do sinergij, deljenja znanj in informacij, ki olajšajo in izboljšujejo poslovanje. Skupina z aktivnim spremljanjem svojih obveznosti, pritokov premij, stanja nepremičnin, naložb in dogodkov na finančnih ter vseh ostalih trgih, uspešno upravlja tveganja na področju sredstev, kar pozitivno vpliva na poslovne rezultate.

Konkurenca in drugi zunanji faktorji

Skupina se sooča s strateškimi tveganji, ki izvirajo iz več različnih dejavnikov. Njihov vpliv prikazujemo v spodnji tabeli:

Vrsta tveganja

Obseg

Opis položaja

Tveganje kupcev

Srednje

 

Deležni smo sprememb obnašanja potrošnikov zaradi vpliva gospodarskih okoliščin na njihovo kupno moč.

Tveganje dobaviteljev

 

Majhno

 

Nabavni proces zagotavlja preglednost procesa nabave in dobaviteljev. Poleg stroškovne učinkovitosti skrbimo pri nabavi za transparentnost in pravilnost izvedbe nabavnih postopkov.

Tveganje tekmecev

Srednje

 

Zavarovalnica se uspešno sooča z intenzivno konkurenco, kar dokazuje tudi njen tržni delež.

Tveganje produktov

 

Majhno

 

Z razvojem novih, nadgradnjo obstoječih produktov in selekcijo portfelja, skladno s strateško usmeritvijo, so naši produkti še atraktivnejši in bolj kakovostni, manjši pa je tudi obseg izplačanih škod.

Tveganje regulacije

Majhno

 

Zavarovalnica se že dlje časa aktivno pripravlja na direktivo Solventnost II in na drugo fazo MSRP 4.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.