4.3 Skupinski izkaz izida kritnega sklada prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj v času izplačevanja rent

 

 

v EUR

 

Leto 2011

Leto 2010

I. Prenos denarnih sredstev iz pokojninskega načrta  dodatnega pokojninskega zavarovanja

2.260.282

0

1. Te pravne osebe

1.144.504

0

2. Druge zavarovalnice

0

0

3. Druge pokojninske družbe

1.115.778

0

4. Vzajemnega pokojninskega sklada

0

0

II. Prihodki naložb

50.440

0

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

0

0

1.1 Prihodki iz dividend in deležev v družbah v Skupini

0

0

1.2 Prihodki iz dividend in deležev v pridruženih družbah

0

0

1.3 Prihodki iz dividend in deležev v drugih družbah

0

0

2. Prihodki drugih naložb

29.096

0

2.1 Prihodki od zemljišč in zgradb

0

0

2.2 Prihodki od obresti

29.096

0

2.3 Drugi prihodki naložb

0

0

2.3.1 Prevrednotovalni finančni prihodki

0

0

2.3.2 Drugi finančni prihodki

0

0

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

0

0

4. Dobički pri odtujitvah naložb

21.344

0

III. Odhodki za škode

77.212

0

1. Obračunani zneski škod

77.212

0

2. Sprememba škodnih rezervacij

 

0

VI. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

2.217.670

0

1. Sprememba matematičnih rezervacij  (+/-)

2.217.670

0

2. Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij  (+/-)

0

0

V. Stroški vračunani po policah

15.730

0

1. Začetni stroški

0

0

2. Inkaso, upravni, režijski stroški

15.730

0

3. Zaključni stroški oziroma stroški izplačil

0

0

V.a Čisti obratovalni stroški

4.654

0

1. Stroški pridobivanja zavarovanj

0

0

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

0

0

3. Drugi obratovalni stroški

4.654

0

3.1 Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

243

0

3.2 Stroški dela

2.646

0

3.2.1 Plače zaposlenih

1.937

0

3.2.2 Stroški socialnega in pokoj. zavarovanja

333

0

3.2.3 Drugi stroški dela

376

0

3.3 Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo družbo

33

0

3.4 Ostali obratovalni stroški

1.732

0

4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-)

0

0

VI. Odhodki naložb

110

0

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

0

0

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

0

0

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

4. Izgube pri odtujitvah naložb

110

0

VII. Izid kritnega sklada (I. + II. - III. + IV. - V. - VI.)

0

0

VII.a  Izid kritnega sklada (I. + II. - III. + IV. - V.a - VI.)

11.076

0

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.