4. Skupinski izkazi izida kritnih skladov

4.1 Skupinski izkaz izida kritnega sklada življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj

 

 

v EUR

 

 

Leto 2011

Leto 2010

Indeks

I. Prihodki od zavarovalnih premij

113.521.390

115.562.892

98

1. Obračunane  zavarovalne premije

113.582.082

115.179.323

99

2. Sprememba prenosnih premij

-60.692

383.569

 

II. Prihodki naložb

41.958.827

46.704.029

90

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

254.432

261.211

97

1.1 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v Skupini

0

0

 

1.2 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah

0

0

 

1.3 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah

254.432

261.211

97

2. Prihodki drugih naložb

37.543.604

38.058.997

99

2.1 Prihodki od zemljišč in zgradb

123.527

79.720

155

2.2 Prihodki od obresti

32.378.254

32.270.387

100

2.3 Drugi prihodki naložb

5.041.823

5.708.890

88

2.3.1 Prevrednotovalni finančni prihodki

3.697.486

5.716.107

65

2.3.2 Drugi finančni prihodki

1.344.337

-7.217

 

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

0

0

 

4. Dobički pri odtujitvah naložb

4.160.791

8.383.821

50

III. Drugi  prihodki od zavarovanja

611.354

734.387

83

IV. Odhodki za škode

87.990.115

84.994.470

104

1. Obračunani  zneski škod

88.818.318

85.248.464

104

2. Sprememba  škodnih rezervacij (+/-)

-828.203

-253.994

326

V. Sprememba ostalih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

10.409.288

39.807.301

26

1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)

10.409.288

39.807.301

26

1.1 Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja udeležbe na dobičku (+/-)

5.049.913

32.852.214

15

1.2 Sprememba matematičnih rezervacij iz naslova udeležbe na dobičku (+/-)

5.359.375

6.955.087

77

2. Sprememba drugih ostalih zavarovalno-tehničnih rezervacij  (+/-)

0

0

 

VI. Odhodki za bonuse in popuste

1.792

736

243

VII. Stroški vračunani po policah

17.754.236

15.858.501

112

1. Začetni stroški

2.850.514

1.413.359

202

2. Inkaso, upravni, režijski stroški

14.871.510

14.445.142

103

3. Zaključni stroški oziroma stroški izplačil

32.212

0

 

VII.a) Čisti obratovalni stroški

16.022.804

14.916.233

107

1. Stroški pridobivanja zavarovanj

9.073.905

8.094.328

112

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

0

0

 

3. Drugi obratovalni stroški

6.997.447

6.847.099

102

3.1 Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

266.590

450.591

59

3.2 Stroški dela

3.427.991

3.241.218

106

- plače zaposlenih

2.455.099

2.253.362

109

- stroški socialnega in pokoj. zavarovanja

562.454

563.567

100

- drugi stroški dela

410.438

424.289

97

3.3 Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo družbo

49.539

69.057

72

3.4 Ostali obratovalni stroški

3.253.327

3.086.233

105

4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-)

-48.548

-25.194

193

VIII. Odhodki naložb

27.372.058

8.510.291

322

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

36.961

22.657

163

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

1.592.645

1.790.975

89

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

17.109.652

4.616.285

371

4. Izgube pri odtujitvah naložb

8.632.800

2.080.374

415

IX. Drugi čisti zavarovalni odhodki

1.221.023

1.193.379

102

X. Izid iz življenjskih zavarovanj (I. + II. + III. - IV. +/- V. - VI. - VII. - VIII. - IX.)

11.343.059

12.636.630

90

X.a Izid iz življenjskih zavarovanj (I. + II. + III. - IV. +/- V. - VI. - VII.a - VIII. - IX.)

13.074.491

13.578.898

96

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.