3.2 Skupinski prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

SREDSTVA (od A. do D.)

161.576.050

172.999.002

93

A. NALOŽBE V NEPREMIČNINE TER FINANČNE NALOŽBE

158.838.890

172.475.675

92

I. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

0

0

 

II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH

0

1.034.804

 

1. Naložbe v družbah v Skupini

0

0

 

2. Naložbe v pridruženih družbah

0

1.034.804

 

III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE

158.838.890

171.440.871

93

1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih

3.998.818

4.030.956

99

2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom

131.993.049

144.565.982

91

3. Deleži v investicijskih skladih

0

0

 

4. Dana posojila z zastavno pravico

0

0

 

5. Druga dana posojila

3.077.553

3.077.553

100

6. Depoziti pri bankah

19.769.470

19.766.380

100

7. Ostale finančne naložbe

0

0

 

IV. ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ  PRENESEN POZAVAROVATELJEM

0

0

 

1. Iz prenosnih premij

0

0

 

2. Iz matematičnih rezervacij

0

0

 

3. Iz škodnih rezervacij

0

0

 

4. Iz rezervacij za bonuse in popuste

0

0

 

5. Iz zavarovalno tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

0

0

 

B. TERJATVE

43.650

12.250

356

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

11.275

7.563

149

1. Terjatve do zavarovalcev

0

0

 

2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

0

0

 

3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

11.275

7.563

149

II. TERJATVE IZ POZAVAROVANJA

0

0

 

III. DRUGE TERJATVE

32.375

4.687

691

C. RAZNA SREDSTVA

2.693.510

511.077

527

I. DENARNA SREDSTVA

2.693.510

511.077

527

II. DRUGA SREDSTVA

0

0

 

D. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

 

1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

0

0

 

2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

0

0

 

3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

0

0

 

E. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

0

6.993.300

 

 

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

OBVEZNOSTI (A do F)

161.576.050

172.999.002

93

A. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

0

0

 

B. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE

158.096.122

170.902.344

93

1. Kosmate prenosne premije

0

0

 

2. Kosmate matematične rezervacije

158.096.122

170.902.344

93

3. Kosmate škodne rezervacije

0

0

 

4. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

0

0

 

C. KOSMATE  ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

0

0

 

D. OBVEZNOSTI ZA FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH

0

0

 

E. DRUGE OBVEZNOSTI

3.479.928

2.096.659

166

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

3.195.069

1.801.136

177

1. Obveznosti do zavarovalcev

3.128.557

1.471.620

213

2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

0

0

 

3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

66.512

329.517

20

II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

0

0

 

III. DRUGE OBVEZNOSTI

284.859

295.522

96

F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

 

G. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

0

6.993.300

 

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.