3.3 Skupinski prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj v času izplačevanja rent

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

SREDSTVA (od A. do D.)

2.259.184

0

 

A. NALOŽBE V NEPREMIČNINE TER FINANČNE NALOŽBE

2.255.570

0

 

I. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

0

0

 

II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH

0

0

 

1. Naložbe v družbah v Skupini

0

0

 

2. Naložbe v pridruženih družbah

0

0

 

III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE

2.255.570

0

 

1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih

0

0

 

2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom

2.065.376

0

 

3. Deleži v investicijskih skladih

0

0

 

4. Dana posojila z zastavno pravico

0

0

 

5. Druga dana posojila

0

0

 

6. Depoziti pri bankah

190.194

0

 

7. Ostale finančne naložbe

0

0

 

IV. ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ  PRENESEN POZAVAROVATELJEM

0

0

 

1. Iz prenosnih premij

0

0

 

2. Iz matematičnih rezervacij

0

0

 

3. Iz škodnih rezervacij

0

0

 

4. Iz rezervacij za bonuse in popuste

0

0

 

5. Iz zavarovalno tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

0

0

 

B. TERJATVE

0

0

 

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

0

0

 

1. Terjatve do zavarovalcev

0

0

 

2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

0

0

 

3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

0

0

 

II. TERJATVE IZ POZAVAROVANJA

0

0

 

III. DRUGE TERJATVE

0

0

 

C. RAZNA SREDSTVA

3.614

0

 

I. DENARNA SREDSTVA

3.614

0

 

II. DRUGA SREDSTVA

0

0

 

D. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

 

1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

0

0

 

2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

0

0

 

3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

0

0

 

E. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

0

0

 

 

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

OBVEZNOSTI (A. do F.)

2.259.184

0

 

A. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

-56.849

0

 

B. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE

2.217.670

0

 

1.Kosmate prenosne premije

0

0

 

2. Kosmate matematične rezervacije

2.217.670

0

 

3. Kosmate škodne rezervacije

0

0

 

4. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

0

0

 

C. KOSMATE  ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

0

0

 

D. OBVEZNOSTI ZA FINANČNE NALOŽBE  POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNI POGODB PRI CEDENTIH

0

0

 

E. DRUGE OBVEZNOSTI

98.363

0

 

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

94.319

0

 

1. Obveznosti do zavarovalcev

1.998

0

 

2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

0

0

 

3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

92.322

0

 

II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

0

0

 

III. DRUGE OBVEZNOSTI

4.043

0

 

F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

 

G. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

0

0

 

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.