3. Skupinski prikaz sredstev in obveznosti kritnih skladov na dan 31. 12. 2011

3.1 Skupinski prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

SREDSTVA (od A. do D.)

732.847.886

743.888.202

99

A. NALOŽBE V NEPREMIČNINE TER FINANČNE NALOŽBE

717.031.959

735.388.261

98

I. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

2.116.572

1.734.207

122

II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH

0

2.249.687

 

1. Naložbe v družbah v Skupini

0

0

 

2. Naložbe v pridruženih družbah

0

2.249.687

 

III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE

714.897.925

731.400.865

98

1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih

19.967.422

29.938.199

67

2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom

578.651.879

614.569.869

94

3. Deleži v investicijskih skladih

988.976

2.306.437

43

4. Dana posojila z zastavno pravico

79.811

0

 

5. Druga dana posojila

27.953.540

27.951.446

100

6. Depoziti pri bankah

86.018.179

55.861.550

154

7. Ostale finančne naložbe

1.238.119

773.365

160

IV. ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ PRENESEN POZAVAROVATELJEM

17.461

3.502

499

1. Iz prenosnih premij

3.655

383

954

2. Iz matematičnih rezervacij

10.125

0

 

3. Iz škodnih rezervacij

3.681

3.119

118

4. Iz rezervacij za bonuse in popuste

0

0

 

5. Iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

0

0

 

B. TERJATVE

14.413.191

6.649.812

217

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

1.921.284

2.714.229

71

1. Terjatve do zavarovalcev

403.966

444.513

91

2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

231

0

 

3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

1.517.087

2.269.716

67

II. TERJATVE IZ POZAVAROVANJA

8.192

19.927

41

III. DRUGE TERJATVE

12.483.715

3.915.656

319

C. RAZNA SREDSTVA

1.158.549

716.024

162

I. DENARNA SREDSTVA

1.158.341

715.352

162

C. DRUGA SREDSTVA

208

672

31

D. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

244.187

1.134.105

22

1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

940

715.151

 

2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

156.513

174.696

90

3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

86.734

244.258

36

E. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

3.130.000

24.321.558

13

 

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

OBVEZNOSTI (A. do F.)

732.847.886

743.888.202

99

A. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

-8.712.437

417.949

 

B. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE

706.353.802

700.933.558

101

1. Kosmate prenosne premije

427.347

363.380

118

2. Kosmate matematične rezervacije

685.151.142

678.945.431

101

3. Kosmate škodne rezervacije

20.625.407

21.471.715

96

4. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

149.906

153.033

98

5. Druge kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije

0

0

 

C. KOSMATE  ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

0

0

 

D. OBVEZNOSTI ZA FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH

0

0

 

E. DRUGE OBVEZNOSTI

35.197.602

42.532.408

83

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

11.976.773

13.665.981

88

1. Obveznosti do zavarovalcev

3.981.581

6.700.937

59

2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

289.726

383.275

76

3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

7.705.466

6.581.770

117

II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

-78.273

195.379

 

III. DRUGE OBVEZNOSTI

23.299.102

28.671.048

81

F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

8.919

4.287

208

G. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

3.130.000

24.321.558

13

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.