3.4 Skupinski prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

SREDSTVA (od A. do D.)

365.169.121

377.982.128

97

A. NALOŽBE V NEPREMIČNINE TER FINANČNE NALOŽBE

364.684.375

377.892.262

97

I. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

0

0

 

II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH

0

7.264.733

 

1. Naložbe v družbah v Skupini

0

0

 

2. Naložbe v pridruženih družbah

0

7.264.733

 

III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE

364.684.375

370.627.528

98

1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih

294.435.153

309.460.660

95

2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom

53.943.533

53.963.298

100

3. Deleži v investicijskih skladih

9.137.682

7.064.048

129

4. Dana posojila z zastavno pravico

0

0

 

5. Druga dana posojila

0

0

 

6. Depoziti pri bankah

6.760.131

0

 

7. Ostale finančne naložbe

407.875

139.523

292

IV. ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ  PRENESEN POZAVAROVATELJEM

0

0

 

1. Iz prenosnih premij

0

0

 

2. Iz matematičnih rezervacij

0

0

 

3. Iz škodnih rezervacij

0

0

 

4. Iz rezervacij za bonuse in popuste

0

0

 

5. Iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

0

0

 

B. TERJATVE

42.365

33.139

128

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

29.109

32.047

91

1. Terjatve do zavarovalcev

0

0

 

2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

0

1.111

 

3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

29.109

30.936

94

II. TERJATVE IZ POZAVAROVANJA

0

0

 

III. DRUGE TERJATVE

13.256

1.092

 

C. RAZNA SREDSTVA

442.382

56.817

779

I. DENARNA SREDSTVA

442.382

56.817

779

II. DRUGA SREDSTVA

0

0

 

D. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

-90

 

1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

0

-90

 

2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

0

0

 

3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

0

0

 

E. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

6.429.638

6.559.638

98

 

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

OBVEZNOSTI (A. do F.)

365.169.121

377.982.128

97

A. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

24.424

-2.172

 

B. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE         

0

0

 

1. Kosmate prenosne premije

0

0

 

2. Kosmate matematične rezervacije

0

0

 

3. Kosmate škodne rezervacije

0

0

 

4. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

0

0

 

C. KOSMATE  ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

364.495.891

376.083.063

97

D. OBVEZNOSTI ZA FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH

0

0

 

E. DRUGE OBVEZNOSTI

648.806

1.901.237

34

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

7.745

12.109

64

1. Obveznosti do zavarovalcev

0

2.345

 

2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

0

0

 

3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

7.745

9.764

79

II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA 

0

0

 

III. DRUGE OBVEZNOSTI

641.061

1.889.128

34

F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

 

G. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

6.429.638

6.559.638

98

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.