Testna tabela

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

Neopredmetena sredstva

          v EUR
   Dobro ime Pogodbene pravice in
vrednost pridobljenega posla 

Druga neopredmetena
sredstva

Dolgoročno odloženi stroški
pridobivanja zavarovanj 
SKUPAJ 
NABAVNA VREDNOST           
 Stanje 1. 1. 2010  6.672.656   25.054.033   32.749.707   37.493.637   101.970.033
 - povečanje   125.266    0  5.597.608   1.080.279   6.803.153
 - zmanjšanja   0   0   -881.573   0   -881.573
 - oslabitve   -4.337.295   0   0   0   -4.337.295
 - tečajne razlike   0   0   -58.604   13.431   -45.173
 Stanje 31. 12. 2010  2.460.627   25.054.033   37.407.138   38.587.347   103.509.145
 - povečanje   0   0   7.386.089   489.438   7.875.527
 - zmanjšanja   0   0   -2.748.925   -1.625.982   -4.374.907
 - oslabitve   -1.312.384   0   0     -1.312.384
 - drugo   0   0   223.623   0   223.623
 - tečajne razlike   0   0   -21.428   -81.795   -103.223
 Stanje 31. 12. 2011   1.148.243   25.054.033   42.246.497   37.369.008   105.817.781
 POPRAVEK VREDNOSTI          
 Stanje 1. 1. 2010   0   -13.255.446   -15.208.245   0   -28.463.691
 - amortizacija   0  -7.870.646   -2.859.067    -10.729.713 
 - odtujitve  0   0   806.091   0   806.091 
 - oslabitve  0   -3.927.941   0    -3.927.941 
 - druge spremembe   0
 - tečajne razlike  0   0    24.217   0  24.217 
 Stanje 31. 12. 2010   -25.054.033   -17.237.004    -42.291.037 
 - amortizacija  0   0   -2.946.727    -2.946.727 
 - odtujitve  0    2.765.866    2.765.866 
 - oslabitve  0  0  -1.312.384 
 - tečajne razlike   0  -12.419    0   -12.419
 Stanje 31. 12. 2011   0   -25.054.033   -17.430.284   0   -43.796.701
 NEODPISANA VREDNOST          
 Stanje 31. 12. 2010   2.460.627   0   20.170.134  38.587.347   61.218.108 
 Stanje 31. 12. 2011  1.148.243    0   24.816.213  37.369.008   63.333.464 
 

 

 

 

v mio EUR

 

 

 

LETO 2011

LETO 2010

LETO 2009

INDEKS
2011/2010

INDEKS
2010/2009

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

989,4

1.013,6

1.022,3

98

99

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

916,3

946,2

946,3

97

100

Obračunani kosmati zneski škod*

593,9

588,3

597,2

101

99

Čisti odhodki za škode

576,1

557,7

610,9

103

91

Kosmati obratovalni stroški

286,4

293,1

288,5

98

102

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.234,1

2.270,9

2.161,8

98

105

Kapital na zadnji dan leta

489,5

499,0

477,8

98

104

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta

465,3

470,8

449,9

99

105

Poslovni izid pred obdavčitvijo

58,0

43,3

2,1

134

2.078

Čisti poslovni izid

47,5

26,6

-6,3

178

 

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

47,1

27,8

-4,8

169

 

Čista dobičkonosnost kapitala

9,6%

5,5%

-1,3%

176

 

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

10,1%

6,0%

-1,0%

166

 

Število zaposlenih na zadnji dan leta

5.064

5.247

5.237

97

100

 

* Obračunani kosmati zneski škod vključujejo cenilne obratovalne stroške in so zmanjšani za prihodke od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

 

 

 

Rezerve iz dobička

 

 

 

 

 

 

 

 

LETO 2011

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Varnostna rezerva

Rezerve za lastne delnice

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za kreditna tveganja

Rezerve za katastrofalne škode

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Lastne delnice

Prevedbene razlike kapitala

SKUPAJ KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE DRUŽBE

Kapital neobvladujočih deležev

SKUPAJ

ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

23.701.392

53.655.514

529.798

364.680

19.451.956

33.436.225

0

16.000.000

45.520.845

269.153.671

11.313.295

-364.680

-1.997.661

470.765.035

28.212.772

498.977.808

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

 

 

 

 

 

 

 

 

-42.774.286

 

47.060.748

 

-567.604

3.718.858

-91.988

3.626.870

Izplačilo dividend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9.088.053

 

 

 

-9.088.053

-22.019

-9.110.072

Povečanje osnovnega kapitala

50.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

-50.000.000

 

 

 

0

 

0

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička

 

 

 

 

 

 

 

160.000.000

 

-160.000.000

 

 

 

0

 

0

Razporejanje na druge kapitalske postavke

 

 

 

 

-20.971

 

 

 

40.416

-19.445

 

 

 

0

 

0

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in katastrofalne škode

 

 

 

 

 

936.144

 

 

 

 

-885.016

 

 

51.128

-51.128

0

Prenos čistega dobička oziroma izgube v zadržani poslovni izid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.313.295

-11.313.295

 

 

0

 

0

Drugo

 

-451.438

 

 

 

 493.669

 

 

 

-224.248

 

 

 

-182.017

-3.842.732

-4.024.749

KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

73.701.402

53.204.076

529.798

364.680

19.430.985

34.866.038

0

176.000.000

2.786.975

61.135.220

46.175.732

-364.680

-2.565.292

465.264.933

24.204.905

489.469.838

 
 
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.