Dobavitelji in poslovni partnerji

Dobavitelji

V Zavarovalnici Triglav, d.d., smo v letu 2011 dokončno centralizirali in prenovili nabavne procese, da se lahko izvajajo le na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., nabava za območne enote in predstavništva pa poteka preko organiziranih centralnih nabavnih služb. S tem smo zagotovili:

  • večji nadzor nad porabo,
  • večjo stroškovno učinkovitost,
  • transparentnost postopkov nabave ter
  • enotno izvajanje predpisanih nabavnih postopkov.

Merila za izbor dobaviteljev

Za enakopravno obravnavanje sodelujočih dobaviteljev pri ocenjevanju ponudb, prejetih na razpise Zavarovalnice Triglav, d.d., upoštevamo najmanj štiri merila, večinoma pa šest do osem. Obvezno merilo izbora je cena, med ostalimi so kakovost blaga in storitev, skladnost opreme in storitev z mednarodnimi, državnimi in drugimi splošno priznanimi standardi, plačilni pogoji in poprodajne storitve ponudnika, datum dobave in zaključka del, garancija, razširjenost poslovne mreže v Sloveniji in v državah bivše Jugoslavije. V zadnjem času obravnavamo tudi merilo ravnanja z okoljem in družbeno odgovornost (npr. ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri proizvodnji nabavljenega materiala, ali so dobaviteljevi delavci zaposleni v podjetju ali so zgolj pogodbeni delavci, ali je nabavljeno blago proizvedeno v deželah, kjer za delovno silo uporabljajo otroke, ali se odkupuje po nepoštenih cenah in podobno).

Z uvedbo komisij, ki skrbijo za odpiranje ponudb, pregled in ocenjevanje prejetih ponudb, smo zmanjšali tveganje za morebitna korupcijska dejanja posameznikov, vpletenih v nabavni proces.

Konec leta smo začeli vzpostavljati strateška partnerstva s ključnimi dobavitelji, ki so ključnega pomena za nemoteno delovanje sistemov v Zavarovalnici Triglav, d.d., in skrbijo za neprekinjeno dobavo materiala ter storitev.

Za manjše, občasne ali zgolj enkratne nabave pa poskušamo med dobavitelje vključevati zavarovance Zavarovalnice Triglav, d.d., zlasti na lokalnih trgih posameznih območnih enot, kjer gradimo trdnejše vezi med zavarovalnico in lokalnim okoljem.

Kontakti s poslovnimi partnerji in ugodnosti zanje

Več medsebojnih stikov imamo le s strateškimi in stalnimi dobavitelji, ki redno vzdržujejo zgradbe in opremo. S stalnimi dobavitelji potekajo redni sestanki, na katerih se dogovorimo o storitvah, ki jih je potrebno opraviti v naslednjem obdobju, za strateške dobavitelje pa organiziramo sestanke, kjer predlagajo izboljšave delovanja obstoječih sistemov v Zavarovalnici Triglav, d.d. V njihovem okviru potekajo tudi potrebna izobraževanja skrbnikov opreme in zgradb.

Komuniciranje s poslovnimi partnerji in dobavitelji

Z dobavitelji imamo dogovorjen način komuniciranja v primeru reklamacij in naročanja, posebej kadar gre za nujno reševanje težav. V Zavarovalnici Triglav, d.d., so določene odgovorne osebe za posredovanje reklamacij in naročil, dobavitelji pa imenujejo svojo odgovorno osebo, ki reklamacijo rešuje ali odda v izvedbo. S strateškimi partnerji se enkrat do dvakrat letno srečamo na skupnih sestankih, kjer pregledamo dosedanje poslovanje, možnosti izboljšav storitev in medsebojnega sodelovanja.

Skrb za lojalno konkurenco

Upoštevamo Zakon o varstvu konkurence, ki med drugimi ureja tudi področje (ne)lojalne konkurence. V pogodbah Zavarovalnice Triglav, d.d., je vedno določen skrbnik pogodbe, odgovoren za upoštevanje pogodbenih določil. Pogodba obe stranki tudi zavezuje k varovanju poslovne skrivnosti. Konkurenčnost dobaviteljev preverjamo z razpisi in naključnimi ponudbami, s čimer nadzorujemo cene in preprečujemo cenovne dogovore med dobavitelji. V letu 2011 smo v pogodbena določila dodali klavzulo o preprečevanju nasprotij interesov in protikorupcijsko klavzulo.

Pravnih postopkov zoper Zavarovalnico Triglav, d.d., pred Uradom za varstvo konkurence ni bilo. Postopek v zvezi z nelojalno konkurenco, sprožen zoper Zavarovalnico Generali v letu 2010, še ni bil zaključen.

Nagrajevanje družb za zavarovalno zastopanje in prodajnikov v družbah

Trženje storitev Zavarovalnice Triglav, d.d., poteka pri premoženjskih zavarovanjih tudi prek pogodbenih prodajnih mest, pri življenjskih zavarovanjih pa prek zastopniških in posredniških agencij.

Prodajnikom na pogodbenih prodajnih mestih, v posredniških in zastopniških agencijah nudimo konkurenčne pogoje sodelovanja, ki poleg stimulativnega nagrajevanja (provizija) vključujejo tudi konkurenčne produkte, učinkovite poslovne procese, programe izobraževanja in usposabljanja ter partnerske poslovne odnose. Vabimo jih tudi na priložnostne družabne dogodke, kot je ogled smučarskih skokov v Planici.

Pri izbiri pogodbenih partnerjev sodelujejo izvršni direktorici za trženje zavarovanj in direktorji območnih enot. Izvršna direktorica in direktor območne enote sta tudi podpisnika Dogovora o zavarovalnem zastopanju. Pogoj za njegovo sklenitev je dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu. Pogodbenik pa je dolžan zagotoviti, da bodo dejavnost zastopanja opravljale le pri njem zaposlene osebe, ki imajo zakonsko potrebno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.