Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je ob strokovnosti in varnosti ena od treh vrednot organizacijske kulture Skupine Triglav. Vgradili smo jo v strateške cilje do leta 2015 in ukrepe za njihovo doseganje, saj jo razumemo kot temelj našega trajnostnega razvoja, identitete blagovne znamke in uresničevanja našega poslanstva. Aktivnosti na tem področju so pomemben steber našega poslovanja in del tradicionalnega dialoga Skupine Triglav z okoljem.

Leto 2011 je bilo drugo, v katerem smo družbeno odgovornost uresničevali v sklopu naše poslovne strategije. Z načrtovanim sprejetjem Strategije družbene odgovornosti smo povezali številne aktivnosti in začrtali srednjeročne smernice delovanja.

Strategija družbene odgovornosti

Usmerjenost v trajnostni razvoj smo opredelili po načelu »družbeno okolje, poslovna uspešnost, naravno okolje« in jo prepletli skozi vse poslovne procese Skupine Triglav. Vgrajena je v:

 • vsakdanje delo zaposlenih (v okviru Strategije internega komuniciranja in s projektom Triglav.smo),
 • vse odnose z dobavitelji,
 • razvoj elektronskega poslovanja in spletnega sklepanja zavarovalnih polic,
 • partnerske odnose z vlagatelji,
 • hitra in ustrezna izplačila zavarovalnin strankam,
 • naš položaj sogovornika v odnosih s strokovno javnostjo,
 • omejevanje naših vplivov na naravno okolje in prizadevanja za uporabo energije iz zelenih virov ter zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida.

V Strategiji družbene odgovornosti, sprejeti v letu 2011, prepoznavamo pet ključnih skupin, s katerimi lahko skupaj prispevamo k dolgoročnemu razvoju družbe in ohranitvi narave.

 • Stranke
  Na načelih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja gradimo svojo razlikovalnost in pozitivne odnose z deležniki.

 • Poslovni partnerji
  Partnerje spodbujamo k družbeno odgovornim dejanjem, v izbiro dobaviteljev, storitev in izdelkov vključujemo merila trajnostnega razvoja.

 • Vlagatelji
  Krepimo vrednost blagovne znamke Zavarovalnice Triglav in z družbeno odgovornimi dejanji povečujemo učinke poslovanja.

 • Javnost
  Pri udejstvovanju na področju družbene odgovornosti aktivno sodelujemo z javnostjo in soustvarjamo pogoje za trajnostni razvoj družbe v celoti.

 • Zaposleni
  Pripadnost Skupini Triglav krepimo z razvojem skupne kulture. Ustvarjamo pozitivno delovno okolje in zaposlene spodbujamo, da v uresničevanje skupnih vrednot vključujejo tudi druge deležnike.

Razvijamo okoljsko odgovorne zavarovalne produkte in s premijsko politiko spodbujamo trajnostno vedenje naših zavarovancev.

Zaveze zunanjim pobudam

S spletno poslovalnico iTriglav sledimo priporočilom Zveze potrošnikov Slovenije na področju finančne pismenosti, ki jih je lani naslovila na Agencijo za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje.

Novo korporativno spletno mesto Skupine Triglav, prek katerega z uporabniki komuniciramo v slovenskem in angleškem jeziku, je korak k okrepitvi dialoga z vsemi deležniškimi skupinami. Nov korak k bolj transparentnemu in dostopnejšemu poročanju o poslovanju, zlasti vlagateljem, so interaktivna orodja za spremljanje poslovnih rezultatov in gibanja cen delnice ter njeno primerjavo.

Zavarovalnica Triglav, d.d., je 23. 6. 2011, na predlog organizacije Združenih narodov Global Compact Slovenija podpisala Deklaracijo o poštenem poslovanju. Deklaracijo je pripravila protikorupcijska delovna skupina Ethos, ki deluje pod okriljem Slovenskega društva za trajnostni razvoj. S to odločitvijo želimo aktivno prispevati k transparentnemu in pravičnemu poslovnemu okolju za učinkovitejše in bolj konkurenčno gospodarstvo.

Članstvo v združenjih

Zavarovalnica Triglav, d.d., je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in spoštuje Zavarovalni kodeks. Je tudi članica Gospodarske zbornice Slovenije, Društva za marketing, Slovenskega društva za odnose z javnostmi, protikorupcijske skupine Ethos pri UNGC Slovenija, Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), Združenja Svetov delavcev, Združenja nadzornikov Slovenije, Ameriške gospodarske zbornice in Nemške gospodarske zbornice. Odvisne družbe v državah zunaj Slovenije so članice panožnih in splošnih gospodarskih združenj v svojih državah.

Priznanja in nagrade

Družbe Skupine Triglav so za svoje delovanje na različnih področjih v letu 2011 prejele naslednja priznanja in nagrade:

 • 1. mesto v okviru raziskave Trusted brand kot najuglednejša zavarovalnica;
 • nagrado Papirus, podeljeno mesečniku Obzornik, za najboljše slovensko interno glasilo;
 • ponovno priznanje TOP 10 Izobraževalni menedžment za Zavarovalnico Triglav, d.d. (podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni menedžment SOFOS);
 • zlato priznanje v posamični kategoriji in uvrstitev med velike zmagovalce na največjem svetovnem ocenjevanju letnih poročil ARC Award 2011 za letno poročilo 2009;
 • nagrada časnika Finance za najboljše letno poročilo finančne ustanove v Sloveniji za leto 2010 v poročanju o trajnostnem razvoju.

Cilji in rezultati izvedenih ciljev v letu 2011

Cilji 2011

Status

Rezultat 2011

V letu 2011 bomo popisali stanje na področju družbene odgovornosti in nadaljevali s pripravo strategije.

Dosežen

V letu 2011 smo v projektu družbene odgovornosti popisali stanje na tem področju v družbi in prepoznali področja, kjer nas v prihodnjih letih čakajo največji izzivi. Na podlagi tega smo pripravili strategijo družbene odgovornosti v Zavarovalnici Triglav do leta 2015.

Na ravni Skupine Triglav bomo posodobili orodja internega komuniciranja in jih prilagodili potrebam posameznih interesnih skupin. Vzpostavili bomo tudi korporativni blog in interno spletišče.

Delno dosežen

Zavarovalnica Triglav je vstopila v projekt vzpostavitve intraneta za zaposlene v Zavarovalnici in Skupini Triglav. Interno komuniciranje v Skupini je s temami, pomembnimi za vse zaposlene, okrepil Obzornik International.

Omogočali bomo stalno izvajanje preventivnih programov za izboljšanje prometne varnosti na ravni celotne Skupine Triglav. 

 Dosežen

Izvedli smo Dneve varne vožnje za družine, akciji »Zbrišimo skrbi s slovenskih cest« in »Varna pot vsepovsod« ter prvošolčke oskrbeli z rumenimi ruticami

Mlade po vsem svetu smo izzvali z razpisom tekmovanja »Facing 21st Century Disasters« v okviru projekta Challenge: Future za pravičnejši in trajnostno usmerjen svet. Več kot 200 jih je oddalo predlog rešitve, ki bi preprečila ali odpravila posledice nesreč in katastrof, spletni naslov http://challengefuture.org/quick/29 pa je v dveh mesecih zabeležil več kot 20 tisoč obiskov iz 130 držav.

V okviru korporativnega prostovoljstva smo se v Zavarovalnici Triglav, d.d., pridružili akciji Slovenske filantropije »Dan za spremembe«. Udeležilo se je je več kot 300 zaposlenih z družinskimi člani in s prijatelji. Stekel je projekt Otroci Triglava – brezskrbni v igri, s katerim bomo občinam, krajevnim in četrtnim skupnostim po Sloveniji pomagali pri obnovi dotrajanih in nevarnih otroških igrišč.

Prav tako smo začeli uvajati ekološke otoke za ločevanje odpadkov in z uporabo vrčev za vodo ter osebnih stekleničk za vodo zmanjšali porabo plastične embalaže.

Ključne usmeritve Strategije družbene odgovornosti in cilji za leto 2012

Usmeritev

Cilji 2012

S preventivnim ravnanjem prispevati k zdravim pogojem za razvoj narave in družbe


 • S preventivnim ravnanjem prispevati k zdravim pogojem za razvoj narave in družbe;
 • Začeti akcijo Otroci Triglava - varni na cesti in postaviti prvi poligon za otroke;
 • Začeti komunikacijsko akcijo za višjo kulturo v prometu v Sloveniji;
 • Začeti projekt Otroci Triglava - življenje po nesreči.

Širiti sodelovanje in vključenost zaposlenih


 • Vključiti več kot 5 odstotkov zaposlenih ali njihovih družinskih članov v akcijo  korporativnega prostovoljstva Očistimo svet;
 • Vzpostaviti intranet.

Boj proti korupciji in za vladavino prava


 • Izvajati deklaracijo o poštenem poslovanju;
 • Nadaljevati aktivnosti v protikorupcijski skupini Ethos pod okriljem Slovenskega društva Združenih narodov za trajnostni razvoj, UNGC Slovenija.

S ključnimi deležniki vzpostaviti in ohranjati dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na poštenosti in vrednotah trajnostnega razvoja


 • V dogovoru z dobavitelji vpeljati merilo družbeno odgovornega poslovanja v proces njihovega izbora;
 • Omogočiti ogled tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici več kot 3.000 otrokom;
 • Nadaljevati projekt Otroci Triglava - brezskrbni v igri, povezani z naravo in prenoviti do 5 otroških igrišč po Sloveniji.

Zmanjševati škodljive vplive na naravno okolje


 • Nadaljevati z namestitvijo ekoloških otokov za ločevanje odpadkov na poslovnih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d.;
 • Začeti izračun ogljičnega odtisa Zavarovalnice Triglav, d.d.
 • Okvirni cilj: Prenašali bomo dobre prakse družbene odgovornosti in usmeritve družbene odgovornosti na odvisne družbe.

Ekonomski učinki

Skupina Triglav je vodilna zavarovalniška skupina v Sloveniji in ena največjih v državah jugovzhodne Evrope. Z ustvarjenimi prihodki prispevamo h gospodarski rasti držav, zlasti tam, kjer imamo visoke tržne deleže in sodimo med pomembnejše gospodarske subjekte. Finančni rezultati poslovanja so predstavljeni v poglavju Finančni rezultat Skupine Triglav.

Preventivna dejavnost

Ključna cilja načrtne in dolgoročno izvajane preventivne dejavnosti sta široko družbeno ozaveščanje in zmanjševanje nevarnosti ter potencialnih nezgod.

Za preventivno dejavnost smo v Skupini Triglav v letu 2011 namenili 2,1 milijona evrov. Sredstva smo namenili za nabavo opreme mnogim gasilskim društvom in gasilskim zvezam ter podjetjem za posodobitev opreme za varovanje objektov, za usposabljanje zaposlenih na temo protipožarne in protivlomne varnosti ter ravnanja v primeru ropa ali vloma, za boljšo varnost pri delu in podobno.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.