Kazalo po smernicah poročanja GRI G3.1

Kazalo po smernicah poročanja GRI G3.1

STANDARDNA RAZKRITJA 1. DEL: O organizaciji

Razkritja

Vsebina

Obseg poročanja in razlogi za delno opustitev

Stran /sklic

1

Strategija in analiza

 

 

1.1

Pomen trajnostnega razvoja za organizacijo in strategija – izjava predsednika uprave

v celoti

Pismo predsednika uprave, Strategija in načrti

2

Predstavitev organizacije

 

 

2.1 - 2.10

Profil organizacije: ime, blagovne znamke, sedež, organiziranost, lastniška struktura, trgi, ključni podatki, pomembnejše spremembe glede sestave in lastništva, priznanja in nagrade

v celoti

Skupina Triglav v letu 2011, Lastniška struktura, Družbena odgovornost, Podatki o Skupini Triglav, Poslovna mreža

3

Parametri poročanja

 

 

3.1 - 3.8

Podatki o poročilu, namen poročanja in omejitve

v celoti

Trajnostni razvoj v Skupini Triglav

3.10 - 3.11

Učinki sprememb podatkov iz preteklih poročil in razlogi zanje, pomembnejše spremembe glede na predhodno obdobje poročanja

v celoti

Spremembe v sestavi Skupine Triglav, Spremembe lastniških deležev, Trajnostni razvoj v Skupini Triglav

3.12

Kazalo po smernicah poročanja GRI G3

 

Kazalo po smernicah poročanja GRI

4

Upravljanje in zaveze organizacije ter vključevanje deležnikov

 

 

4.1 - 4.4

Upravljavska struktura, mehanizmi za posredovanje priporočil in pobud malih delničarjev nadzornemu svetu in zaposlenih svetu delavcev ter predstavnikom zaposlenih v nadzornem svetu 

v celoti

Izjava o upravljanju, Trajnostni razvoj v Skupini Triglav, Zaposlovanje in struktura zaposlenih

4.12 - 4.13

Zaveze zunanjim pobudam, podpora zunanjim iniciativam, članstvo v združenjih

v celoti

Družbena odgovornost

 

4.14 - 4.15

Vključevanje deležnikov, kriteriji za izbor deležnikov, s katerimi je vzpostavljeno sodelovanje

v celoti

Družbena odgovornost

STANDARDNA RAZKRITJA 3. DEL: Kazalniki učinkovitosti

 

Kazalniki ekonomskega učinka

 

 

EC1

Neposredna ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost, prihodki, stroški, nadomestila zaposlenim, donacije in druga vlaganja v skupnost, izplačila delničarjem.  

v celoti

Dividendna politika, Finančni rezultat Skupine Triglav, Odgovoren odnos do družbenega okolja

 

EC3

Obveznosti iz pokojninskega načrta. 

v celoti

Zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih

 

Okoljski kazalniki 

 

 

EN 5

Energetski prihranki zaradi izboljšane energetske učinkovitosti. 

delno

(kvantitativnih meritev še ne izvajamo v celoti) 

Odgovoren odnos do naravnega okolja

EN 7

Pobude za zmanjšanje posredne porabe energije in doseženi prihranki.

Delno

(kvantitativnih meritev še ne izvajamo v celoti)   

Družbena odgovornost, Odgovoren odnos do naravnega okolja

 

 

Kazalniki delovnih odnosov in dostojnega dela

 

 

LA1

Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in po spolu. 

delno

(v zajemanje podatkov ni vključena razvrstitev po spolu) 

 

Zaposlovanje in struktura zaposlenih

LA2

Skupno število in delež novih zaposlenih, fluktuacija zaposlenih po starostni skupini, spolu in regiji.

v celoti

 

Upravljanje človeških virov

LA4

Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi. 

v celoti

Zaposlovanje in struktura zaposlenih

LA7

Stopnja poškodb pri delu, poklicnih obolenj, izgubljenih dni; absentizem in število poškodb pri delu po regijah in po spolu

delno

(v zajemanje podatkov ni vključena razvrstitev po spolu)

Upravljanje človeških virov, Varnost in zdravje pri delu

 

LA10

Povprečno število ur izobraževanja na leto na zaposlenega, po spolu in kategorijah zaposlenih

delno

(zajemanje podatkov ne vključuje razvrstitve po spolu in kategoriji) 

Izobraževanje in razvoj kadrov

LA 11

Programi za usposabljanje in vseživljenjsko učenje

v celoti

Izobraževanje in razvoj kadrov

LA 13

Struktura organov upravljanja

delno (poročamo le o strukturi po spolu)

Zaposlovanje in struktura zaposlenih

LA 15

Vrnitev na delo in stopnja zadržanja zaposlenih po koriščenju starševskega dopusta, po spolu.

v celoti

Zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih

 

Socialni kazalniki

 

 

SO7

Varstvo konkurence

v celoti

Varstvo konkurence

PR5

Prakse merjenja zadovoljstva uporabnikov in rezultati opravljenih meritev

v celoti

 

Odgovoren odnos do zavarovancev

PR6

Programi za spoštovanje pravil, standardov, in prostovoljnih kodeksov s področja tržnega komuniciranja, vključno z oglaševanjem, s promocijami in sponzorstvi.

v celoti

Komuniciranje z deležniki

Poročanje o trajnostnem razvoju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav temelji na smernicah GRI G3.1, pri čemer izpolnjujemo kriterije za stopnjo poročanja C.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.