Komuniciranje z deležniki

Komuniciranje je v težjih družbenih in gospodarskih razmerah še pomembnejše pri upravljanju podjetij kot v normalnih razmerah. V Skupini Triglav imamo zato aktiven dialog z vsemi deležniki.

Oddelek za odnose z javnostmi skrbi za krepitev ugleda zavarovalnice in podaja enotna izhodišča ter smernice komuniciranja za vse družbe Skupine Triglav. Uporaba spletnih storitev in spletnega poslovanja skokovito naraščata, zato razvijamo in spodbujamo sodobne komunikacijske poti, tudi prek družbenih medijev. V širokem spektru nalog na področju odnosov z javnostmi so:

 • zagotavljanje in izvajanje notranjih in zunanjih komunikacij v podporo odločitvam vodstva,
 • skrb za komunikacijsko strategijo podjetja in komuniciranje z zaposlenimi,
 • komuniciranje z mediji in drugimi deležniki,
 • podpora trženjski strategiji in razvoju novih produktov,
 • krepitev in spodbujanje družbene odgovornosti v sodelovanju z zaposlenimi, z lokalnimi skupnostmi in drugimi javnostmi.

Notranje komuniciranje

Med procesi, ki pridobivajo še večji pomen v poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav, je notranje komuniciranje. V jeseni 2011 smo pripravili program internega komuniciranja v okviru korporativne kampanje VSE BO V REDU. Pod njegovim okriljem so stekle aktivnosti, s katerimi bomo zaposlene podrobno seznanili s strategijo in cilji ter z vizijo družbe, pri čemer bodo lahko aktivno sodelovali. Vzpostavili bomo dvosmerno komuniciranje in se tako izognili odsotnosti informacij. Cilji programa so:

 • motivirati zaposlene za uresničevanje skupnih poslovnih ciljev družbe,
 • spodbujati sodelovanje med zaposlenimi,
 • graditi pripadnost družbi,
 • aktivno vključiti sodelavce v spremembe in jim omogočiti sodelovanje pri uveljavljanju strateških načrtov,
 • pravočasno in ustrezno obveščati zaposlene o strategiji in reorganizaciji družbe.

Uporabili bomo različna orodja in aktivnosti, da bi med zaposlenimi okrepili utrip, zaupanje, prost pretok informacij in spodbujali motiviranost. Obzornik, interna revija, ki je že drugič zapored prejela nagrado za najboljše interno glasilo v Sloveniji, bo z vsebinami o strategiji in internem komuniciranju odstirala nova obzorja. Na ravni Skupine Triglav bo izhajala nova revija Obzornik International. Pomemben kanal za obveščanje zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d., je že vzpostavljen z elektronskim sistemom obveščanja, za odzivnejše komuniciranje pa ga bomo nadgradili z intranetom.

Razvoj nas vodi k vzpostavitvi interaktivnega internega spletišča in s tem k boljšemu razumevanju in uresničevanju strateških ciljev. Tudi v prihodnje bomo spodbujali srečanja uprave z zaposlenimi v vseh območnih enotah Zavarovalnice Triglav, d.d., in obiske v vseh družbah Skupine Triglav.

 • Okvirni cilj: Na ravni Skupine Triglav bomo tudi v letu 2012 nadaljevali s posodabljanjem orodij internega komuniciranja in z aktivnim komuniciranjem sprememb v Skupini.

Zunanje komuniciranje

Družbena in gospodarska vloga Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav vplivata na njuno pojavljanje v medijih, večja vidnost in pozornost pa zahtevata dobro preglednost in javnost delovanja.

Pri komuniciranju z zunanjo javnostjo dajemo velik poudarek uravnoteženemu, doslednemu in ažurnemu obveščanju deležnikov o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav. S posredovanjem hitrih in aktualnih informacij gradimo zaupanje in pozitivno podobo podjetja in Skupine. Javnost obveščamo o pomembnih dogodkih s sporočili za medije, organiziramo novinarske konference in druge korporativne dogodke.

K preglednosti komuniciranja z deležniki je prispevala prenova korporativnega spletnega mesta www.triglav.eu v letu 2011. Njegove vsebine so urejene pregledno in sodobno, temeljijo pa na dobri uporabniški izkušnji. Omogočajo nam intenzivnejšo in poglobljeno dvosmerno komuniciranje z vlagatelji in s strokovno javnostjo. Zavezali smo se, da bomo na tem spletnem mestu vsako informacijo objavili skladno z veljavnim Zakonom o medijih, s Kodeksom komuniciranja v Skupini Triglav, s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb Ljubljanske borze, d.d., in skladno s Priporočili Ljubljanske borze, d.d., javnim družbam za obveščanje, skladno z Zakonom o finančnih instrumentih, Zakonom o zavarovalništvu ter s Statutom Zavarovalnice Triglav, d.d.

Komuniciranje z vlagatelji

Vse pomembne informacije za vlagatelje redno objavljamo na borznem portalu SEOnet in na korporativnem spletnem mestu www.triglav.eu, na podstrani Odnosi z vlagatelji.

V letu 2011 smo za vlagatelje pripravili Dneve odprtih vrat, da bi jih celovito seznanili s poslovanjem. Z vstopom delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., v prvo kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev smo naredili nov, velik korak, s katerim smo se zavezali k transparentnemu korporativnemu komuniciranju in upravljanju na najvišji, mednarodno primerljivi ravni, ter prav tako pomemben korak pri uresničevanju strategije do leta 2015. Vključitev v prvo borzno kotacijo je priložnost za še tesnejše sodelovanje z investitorji, nadaljnje povečevanje transparentnosti poslovanja in likvidnosti delnice.

O odnosih z vlagatelji in kontaktih za vlagatelje poročamo tudi v poglavju Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., v poslovnem delu Letnega poročila.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.