Upravljanje človeških virov

Pri upravljanju človeških virov se zavedamo neprecenljivosti vsakega posameznika. Pri tem sledimo prenovljeni Strategiji do leta 2015 in verjamemo, da so za medsebojno razumevanje in skupno delovanje potrebni vzajemna komunikacija, proaktivno vodenje, prepoznavanje najboljšega v zaposlenih ter njihova rast, kar spodbujamo z materialnimi in nematerialnimi oblikami motiviranja. Našo dejavnost na področju zaposlovanja so v letu 2011 zaznamovali sprejeti načrti, uresničevanje zastavljenih poslovnih ciljev in celostno obvladovanje stroškov.

V prenovljeni strategiji Skupine Triglav so v ospredju dela z ljudmi naslednje smernice:

  • uspešno prilagajanje števila in sestave zaposlenih zahtevam prenove procesov in organizacije,
  • povečanje mobilnosti in internacionalizacije kadrov,
  • prepoznavanje perspektivnih kadrov in načrtovanje kariernih poti zanje,
  • razvoj in zadržanje ključnih perspektivnih kadrov,
  • prenova organizacijske kulture, skladna z reorganizacijo procesov v Skupini in
  • večanje deleža variabilnega nagrajevanja za uspešne posameznike.

Zaposlitvena politika

Zaradi varnosti zaposlitve, velikosti poslovnega sistema, njegovih vrednot in ugleda je zaposlitev v matični družbi in v Skupini Triglav izziv za izkušene strokovnjake in vodje ter priložnost za mlade, perspektivne kadre. Priložnost za uveljavitev ponujamo tudi našim štipendistom. Raziskave, izvedene v zadnjih letih, so pokazale, da ima Zavarovalnica Triglav, d.d., nadpovprečno kakovostne zaposlene, zanje pa tudi dobro skrbi.

Zaposlitvena politika, s katero zaposlene premišljeno načrtujemo, izbiramo, izobražujemo in motiviramo, se odraža v kakovosti ponudbe in storitev ter v zavzetih in pripadnih zaposlenih. Njen cilj je prispevati k doseganju dobrih poslovnih rezultatov, k dolgoročnemu razvoju poslovanja in omogočati izbiro med najboljšimi kadri na trgu dela.

Etično ravnanje

Spoštovanje načel etičnosti smo v letu 2011 potrdili s podpisom Deklaracije o poštenem poslovanju in z vgraditvijo integritete v osnove prenovljene identitete blagovne znamke Zavarovalnice Triglav (glej tudi v poglavju Krepitev znamke Triglav ter Zaveze zunanjim pobudam). Bistven poudarek dajemo odnosu zaposlenih do strank in poslovnih partnerjev ter prav tako strpnim in korektnim odnosom med sodelavci in do njihovega dela. Z ohranjanjem najvišjih standardov poslovne etike in enakopravnim partnerstvom gradimo ugled Skupine, v kateri diskriminatornost v odnosih med zaposlenimi in odnosih do strank ter partnerjev ni sprejemljiva. V letu 2011 nismo zabeležili nobenega primera diskriminacije.

Absentizem

V Zavarovalnici Triglav, d.d., se je stopnja absentizma v primerjavi z letom 2010 znižala za 0,10 odstotne točke in je za 0,79 odstotne točke nižja tudi od stopnje absentizma v Republiki Sloveniji (podatki za obdobje januar - september 2011). Trend zniževanja stopnje absentizma se je tako nadaljeval. Začasno odsotnost z dela zaradi bolezni ali nezgode merimo z deležem izgubljenih delovnih dni v letu. Pri tem ločimo (glede na zakonsko ureditev plačil) bolniške odsotnosti v breme delodajalca (boleznine do 30 dni) in bolniško odsotnost v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (boleznine nad 30 dni, nega, spremstvo in krvodajalstvo).

Stopnja absentizma v Zavarovalnici Triglav, d.d., in v Sloveniji po letih ter glede na vrsto bolniške odsotnosti 

       

v %

Leto

V breme Zavarovalnice Triglav, d.d.

V breme ZZZS

Stopnja absentizma v Zavarovalnici Triglav, d.d.

Stopnja absentizma v Sloveniji*

2006

2,29

1,74

4,03

4,09

2007

2,31

1,76

4,07

4,21

2008

2,34

2,05

4,39

3,69

2009

2,36

1,74

4,10

4,00

2010

2,23

1,58

3,81

4,17

2011

1,98

1,73

3,71

4,50*

* Vir: ZZZS, baza podatkov o bolniškem staležu
** Podatki za obdobje 1-9 2011

Delež izgubljenih delovnih dni zaradi bolniškega staleža v breme Zavarovalnice Triglav, d.d., je bil nižji za 0,25 odstotne točke, delež izgubljenih dni zaradi bolniškega staleža v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa za 0,15 odstotne točke višji.

Fluktuacija

Na novo smo zaposlili 49 sodelavcev, odšlo pa jih je 90. Stopnja fluktuacije v Zavarovalnici Triglav, d.d., je bila 3,6-odstotna. V pretežni meri so se nadaljevali dosedanji trendi. Zaradi upokojitev je bilo največ odhodov v starejših starostnih skupinah, nad 56 let, največ prihodov je bilo ponovno v starostni skupini med 20 in 30 let. Med novimi zaposlenimi je bilo tudi letos za spoznanje več moških (53 odstotkov), med tistimi, ki so odšli, pa je bil odstotek med spoloma enak (po 50 odstotkov), predhodno leto pa je bilo med njimi več moških (58 odstotkov).

Pregled števila prihodov in odhodov zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d., v letu 2011 po starostni strukturi

 

Prihodi

Odhodi

Starostna skupina

Število

Struktura (v %)

Število

Struktura (v %)

20-25

10

20,4

8

8,9

26-30

16

32,7

12

13,3

31-35

6

12,2

6

6,7

36-40

9

18,4

5

5,6

41-45

6

12,2

5

5,6

46-50

0

0,0

10

11,1

51-55

1

2,0

11

12,2

56 IN VEČ

1

2,0

33

36,7

SKUPAJ

49

100,0

90

100,0

Pregled števila prihodov in odhodov zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d., v letu 2011 po spolu

 

Prihodi

Odhodi

Spol

Število

Struktura (v %)

Število

Struktura (v %)

Moški

26

53,1

45

50,0

Ženske

23

46,9

45

50,0

SKUPAJ

49

100,0

90

100,0

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.