Izobraževanje in razvoj kadrov

Izobraževanje

Izobraževanje in pridobivanje novih znanj sta ključnega pomena za uresničevanje strategije Skupine. V podporo poenotenju standardov poslovanja in prenovi poslovnih procesov naraščata obseg prenosa dobre prakse in notranjih funkcionalnih izobraževanj, pri čemer ima nosilno vlogo Zavarovalnica Triglav, d.d. Izobraževalno politiko izvajamo po načrtu izobraževanja in je usmerjena v izboljšanje kompetenc posameznih skupin zaposlenih.

V Zavarovalnici Triglav, d.d., smo pri dodeljevanju štipendij sledili srednjeročnim kadrovskim potrebam in na novo sklenili štipendijske pogodbe s šestimi obetavnimi študenti. Število pripravnikov se je nekoliko zmanjšalo, med njimi so bili tudi štipendisti Zavarovalnice Triglav, ki so zaključili študij.

Število zaposlenih, ki študirajo ob delu, se je nekoliko znižalo, vendar ob delu še vedno študira vsak deseti zaposleni ali 10,5 odstotka vseh zaposlenih. Kar 39 zaposlenih (15 odstotkov) je študij zaključilo.

Število udeležencev izobraževanja v Zavarovalnici Triglav, d.d., v letih 2011, 2010 in 2009

Vrsta izobraževanja

Leto 2011

Leto 2010

Leto 2009

Indeks 2011/2010

Indeks 2010/2009

Štipendiranje

28

31

40

90

78

Študij ob delu

253

288

284

88

101

Pripravniki

14

17

9

82

189

Delovna praksa

57

46

76

124

61

Eksterno izobraževanje

503

504

450

100

112

Interno izobraževanje

9.150

8.795

8.586

104

102

SKUPAJ

10.005

9.681

9.445

103

102

Izobraževanj se je udeležilo 3 odstotke več zaposlenih kot leto prej. Skladno z dolgoročno usmeritvijo je obseg eksternega funkcionalnega izobraževanja predstavljal le 5 odstotkov vsega funkcionalnega izobraževanja, število udeležencev pa je bilo skoraj povsem enako. Ur internega izobraževanja je bilo približno toliko kot v preteklem letu, število udeležencev pa je bilo nekoliko višje. Udeleževali so bili iz družb Skupine Triglav in sodelavci iz zunanjih sklepalnih mest. Prevladovala so strokovna zavarovalniška izobraževanja, prodajna, računalniška, jezikovna in zakonsko določena izobraževanja ter programi Akademije Triglav za vodje, prodajnike in sodelavce na področju reševanja škod.

V mesecu maju se je zaključil osemmesečni program Mednarodne poslovne akademije Triglav (Triglav International Business Academy), v katerem je sodelovalo 26 perspektivnih sodelavcev iz Skupine Triglav.

Za zaposlene v odvisnih družbah smo uvedli novost, strokovno prakso v matični družbi. Za 12 izbranih sodelavcev smo prvič organizirali tritedensko strokovno usposabljanje pod mentorskim vodstvom.

Število opravljenih ur funkcionalnega izobraževanja v letih 2011, 2010 in 2009

 

Leto 2011

Leto 2010

Leto 2009

Indeks 2011/2010

Indeks 2010/2009

Skupno število udeležencev funkcionalnega izobraževanja

9.653

9.299

9.036

104

103

Število udeležencev eksternega izobraževanja

503

504

450

100

112

Število udeležencev internega izobraževanja

9.150

8.795

8.586

104

102

Skupno število ur funkcionalnega izobraževanja

75.373

76.249

75.397

99

101

Število ur funkcionalnega izobraževanja na zaposlenega

31,4

31,2

30,0

101

104

Notranjo krepitev Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav spremlja rast funkcionalnega izobraževanja. Število udeležencev tega izobraževanja je bilo za 4 odstotke večje, število ur funkcionalnega izobraževanja na zaposlenega pa za odstotek manjše kot v preteklem letu. Zaradi velikega števila ur (in udeležencev) internega izobraževanja, ki so ga izvedli interni predavatelji, e-izobraževanja in racionalnega pristopa k izvajanju internih izobraževanj z zunanjimi predavatelji, so bili stroški izobraževanja za 7 odstotkov nižji. Celotni stroški izobraževanja so znašali 1,3 milijona evrov, stroški izobraževanja na zaposlenega pa 540 evrov (indeks 94).

Stroški izobraževanja v Zavarovalnici Triglav, d.d., v letih 2011, 2010 in 2009

 

Leto 2011

Leto 2010

Leto 2009

Indeks 2011/2010

Indeks 2010/2009

Stroški skupaj*

1.295.396

1.395.797

1.197.013

93

117

Stroški na zaposlenega

540

572

476

94

120

Stroški na udeleženca

142

144

127

98

114

* Podatek zajema neposredne (šolnine, kotizacije, štipendije, stroške usposabljanja z delom, stroške dela pripravnikov in stroške zunanjih ter internih izvajalcev izobraževanja) in posredne stroške (potne stroške doma in v tujini ter dnevnice in nočnine, povezane z izobraževanjem).

Ciljno vodenje in letni razvojni razgovori

Redni letni razgovori so del sistema ciljnega vodenja. Zaposleni si tako s svojimi vodji določijo cilje za tekoče poslovno leto in aktivnosti za izboljšanje ocen posameznikovih kompetenc. Delavci s posebnimi pooblastili opravijo s svojimi nadrejenimi tudi ocenjevalne razgovore, saj ocena realizacije ciljev vpliva na stimulativni del njihove plače.

Merjenje organizacijske klime

Četrto merjenje organizacijske klime v Zavarovalnici Triglav, d.d., ki je bilo izvedeno v letu 2011, je pokazalo, da v podjetju vlada pozitivno vzdušje. Povprečna ocena (3,61) je višja od slovenskega povprečja, v primerjavi z zadnjo meritvijo v letu 2009 pa se je povečala za 0,03.

Zaposleni imajo zelo dober odnos do kakovosti, so pripadni organizaciji, motivirani in zavzeti. Notranji odnosi so boljši, zlasti komunikacija in dialog z vodji. Izboljšujeta se učenje in strokovna usposobljenost zaposlenih, ki so dobro seznanjeni tudi s strateškimi usmeritvami.

Merjenje organizacijske klime je nakazalo izzive, ki jih predstavljajo nižja odzivnost zaposlenih v raziskavi, premalo učinkovit in prepoznan sistem nagrajevanja ter razvoja kariere in delovanje Skupine Triglav. Uprava družbe je sprejela nabor ukrepov za izboljšanje rezultatov.

Organizacijska klima je bila prvič izmerjena tudi v vseh zavarovalnih družbah Skupine Triglav. Povprečna ocena je nekoliko nižja kot v Zavarovalnici Triglav, d.d., (3,57), prednosti in izzivi pa so podobni kot v matični družbi.

Organizacijska klima v Zavarovalnici Triglav, d.d.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.